AkkerbouwAchtergrond

Meer klasseverlaging in pootgoed door erwinia

De keuringsdienst NAK heeft meer pootgoed in klasse verlaagd of afgekeurd dan in de twee voorgaande jaren. Maar het pootgoed is wel veel gezonder dan voor 2013.

Van de ruim 40.000 hectare pootaardappelen verlaagde de NAK 12,8 procent in klasse tijdens de veldkeuring. Op 10,2 procent van het areaal vond de NAK-keurmeester te veel planten met bacterieziek (erwinia). Dat is meer dan in 2013 en 2014, maar veel minder dan in de jaren daar voor.

‘Deltaplan Erwinia heeft zijn vruchten afgeworpen’

Upt Hiddema, voorzitter van de LTO-werkgroep Pootaardappelen, vindt dan ook niet dat erwinia bezig is met een comeback. “Het Deltaplan Erwinia heeft zijn vruchten afgeworpen, maar het is wel jammer dat erwinia dit jaar een iets grotere rol speelt in de klasseverlagingen.”

Toename teelt hogere klassen S en SE

Een oorzaak is dat de pootgoedsector steeds meer de hogere klassen S en SE teelt. Hiddema: “Als de NAK-keurmeester in die klassen maar één of twee planten aantreft met erwiniaverschijnselen, dan is klasseverlaging een feit. Daarnaast speelt mee dat er steeds nieuwe erwiniastammen opduiken, zoals de laatste jaren Pectobacterium brasiliense. Erwinia is lastig te bestrijden, omdat het kan versmeren. Daarom kunnen pootaardappelen het beste gerooid worden als de moederknollen zijn weggekwijnd.”

Effectieve luisbestrijding

Klasseverlagingen door virus blijft beperkt. Hiddema: “De luisbestrijding is tegenwoordig erg effectief. Bovendien heb ik de indruk dat de telers van consumptieaardappelen steeds meer doen aan luisbestrijding. Dat verlaagt ook de luizendruk in pootaardappelen.”

HZPC ziet effecten maatregelen erwinia

Directeur Gerard Backx van pootgoedhandelshuis HZPC stelt dat de sector maatregelen neemt tegen erwinia. “Telers wachten met rooien om versmering door moederknollen te voorkomen of ze kiezen voor minder veldgeneraties. Al het uitgangsmateriaal binnen HZPC wordt intensief getoetst, zodat er met schoon materiaal wordt gestart. Dit jaar veranderde het weer vanaf half juli. Daarna zie je meer declasseringen op bacterie. De nieuwe erwiniastam P. brasiliense speelt ook een rol. Daar is in het verleden uiteraard niet op getoetst. Erwinia is niet bezig met een comeback, maar de bacterie is ook nooit weggeweest.”

‘Weinig percelen met heel veel erwinia’

Ook directeur van handelshuis Agrico Jan van Hoogen constateert dat de sector het erwiniaprobleem nog niet heeft opgelost. “De P. brasiliense speelt hierin een grote rol. Maar de aanpak van erwinia is effectief. Veel percelen zijn verlaagd op een enkele plant met bacterieziek. Er waren weinig percelen met heel veel erwinia.”

Afwaardering lagere pootgoedklassen

Van Hoogen stelt dat vooral de lagere pootgoedklassen zijn afgewaardeerd. “Daarom adviseren wij telers om te investeren in de hogere klassen.”

Beheer
WP Admin