Foto: Canva AlgemeenNieuws

Meer geld voor jonge boeren in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat de bijdrage voor de regeling Jonge Landbouwers verdubbelen.

In eerste instantie stelde het provinciebestuur € 550.000 beschikbaar. Om alle 58 aanvragen te kunnen honoreren wordt dat verhoogd naar € 1.072.000. Dat meldt de provincie.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het betreft de regeling Jonge Landbouwers die onderdeel is van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). De provincie stel de subsidie beschikbaar die vervolgens wordt verdubbeld met geld vanuit het EU-budget dat aan Nederland is toegekend.

Steun voor onder andere zonnepanelen

Gedeputeerde Jaap Bond vindt ‘geweldig dat er zoveel jonge boeren zijn die naar een meer duurzame bedrijfsvoering willen. Door het subsidieplafond nu te verhogen kunnen alle aanvragers direct investeren in duurzame maatregelen en hoeven ze niet te wachten op de volgende openstelling.’

De subsidie is een bijdrage voor jonge boeren voor investeringen in onder meer zonnepanelen, elektrische landbouwvoertuigen en technieken voor precisielandbouw.

Lees verder onder de tweet.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen ook in 2019 een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. Jonge boeren kunnen de extra betaling krijgen over maximaal 90 betalingsrechten en voor maximaal 5 jaar. De extra betaling jonge landbouwers is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Lees meer hierover op de site van RVO.nl.

Beheer
WP Admin