Triodos Groenfonds belegt vooral in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, zoals duurzame energie.<em> Foto: Ton Kastermans Fotografie</em> AlgemeenNieuws

Meer geld in ‘biologische’ fondsen Triodos

De Triodos-beleggingsfondsen hebben in 2015 meer kapitaal aangetrokken. De fondsen richten zich veelal op de biologische landbouw. Het Triodos Groenfonds zag het beheerd vermogen met 9,1% toenemen tot €676,6 miljoen.

Het recent opgerichte Triodos Multi Impact Fund beheert inmiddels €27,7 miljoen. Het wil op termijn groeien naar €100 miljoen.

Triodos Groenfonds groeit

Triodos Groenfonds belegt vooral in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en door de overheid als groen zijn gecertificeerd. Het meeste geld uit het fonds wordt geïnvesteerd in de biologische landbouw, duurzame energie en natuur- en landschapsontwikkeling. Het resultaat over 2015 kwam uit op €6,4 miljoen.

Het rendement bedroeg eind 2015 1,2%. Het rendement nog is exclusief een fiscaal voordeel van maximaal 1,9%.

Nieuw fonds groeit

Rendementscijfers zijn pas volgend jaar voorhanden voor het Triodos Multi Impact Fund, dat in december van start ging met een streefrendement van 2,5 tot 3,5%. 70% van het fondsvermogen wordt via het Triodos Groenfonds belegd. Het fonds kan miljoenen bijeen brengen voor de biologische landbouw.

Het Triodos Multi Impact Fund moet het eenvoudiger maken voor particuliere beleggers om te investeren in zaken die direct een positieve impact hebben op mens, dier en milieu. ‘Impactbeleggen’ gaat verder dan veel andere duurzame fondsen, die vooral slecht gedefinieerde zaken als de wapenindustrie of sigarettenindustrie vermijden.

Triodos als geheel, dus de bank plus de beleggingsfondsen en vermogensbeheer, zag het totale beheerde vermogen met 16% groeien tot €12,3 miljard. Triodos zag de nettowinst met 35% groeien tot bijna €41 miljoen. Het aantal klanten nam 15% toe.

Beheer
WP Admin