Onderzaai gras in mais. Dit gebeurt normaal rond haf juni als de mais ruim kniehoog is. Dat zal dit jaar waarschijnlijk eerder eind juni zijn. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Meer druk op onderzaai mais dan andere jaren

De late zaai van mais verkleint de kans op een goed afgerijpt gewas op 1 oktober. Daarom moet vaker voor onderzaai worden gekozen.

Rond half mei was rond 80% van het maisareaal op zandgrond ingezaaid. Op de kleigronden in het meer noordelijke gebied is dat percentage een stuk lager. Daarmee loopt de inzaai 2 tot 4 weken achter op andere jaren. Nu hoeft op kleigrond na een maisteelt (nog) geen vanggewas geteeld te worden, maar op zandgrond bestaat die verplichting al jaren. Het vanggewas moet uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn.

Vanwege de late zaai wordt het groeiseizoen korter en neemt ook de kans toe dat het gewas eind september niet geheel is afgerijpt. Met een (zeer) vroeg ras is die kans wel groter, maar het is niet uitgesloten dat ook vroege rassen dan nog niet volledig zijn afgerijpt. Bij oogst van een niet volledig afgerijpt gewas laat je zetmeel en dus voederwaarde liggen.

‘Onderzaai sterk overwegen’

Om na 1 oktober te kunnen oogsten, moet er dus al een vanggewas meegezaaid zijn met de maiszaai, of moet onderzaai worden toegepast. “Nu weten we natuurlijk niet wat voor zomer we krijgen en hoe de mais afrijpt. Dat hangt vooral van de maanden augustus en september af. Maar om zeker te gaan, lijkt uitvoeren van onderzaai toch wel meer een ‘must’ dan andere jaren.” Dat stellen commercieel manager Jos Groot Koerkamp van Limagrain en Agro Service Manager Arjan Lassche van KWS Benelux.

Slotsom is dat als je flexibel wilt zijn, je onderzaai sterk moet overwegen. Zeker de bedrijven die de laatste jaren geen onderzaai toepasten, moeten dat dan wel kortsluiten met hun loonbedrijven die veelal de teelt verzorgen. Want in het geval van onderzaai moet het loonbedrijf rekening houden met de tankmix die het toepast bij de onkruidbestrijding. Sommige middelen hebben nawerking op gras, waardoor onderzaai niet of minder goed slaagt.

Beheer
WP Admin