Achtrijig poten. Niet altijd is door weers- en areaaldruk de afstemming tussen poter en pootomstandigheden perfect. AkkerbouwAchtergrond

Meer (direct) contact tussen leverancier en afnemer pootgoed

Wat betreft kennis van uitgangsmateriaal kunnen telers van consumptieaardappelen wel wat leren varkensmesters.

De mesters met de betere technische resultaten (groei, uitval, voederconversie en ga zo maar door) onderhouden een intensieve relatie met één of enkele biggenleveranciers. Deze mesters leggen biggen op op een gewicht dat ze wensen, hebben kennis van entingen die de biggen al hebben gekregen, welk voer ze hebben gehad en wanneer precies ze gespeend zijn.

Extreme situatie als voorbeeld

Vergelijk deze redelijke ideale situatie eens met hoe het er soms aardappelteelt aan toe gaat. Het voorjaar breekt aan en een grote aardappelteler met veel onbekend huurland wil aan de slag. Het kan dan zomaar gebeuren dat te koud pootgoed in eigenlijk nog wat te koude grond wordt gepoot en in dezelfde werkgang wordt ondergedekt in een dikke isolerende dikke rug.

Deze situatie hierboven is wat extreem, maar ook weer niet helemaal uit de lucht gegrepen. Als dan op bepaalde percelen de opkomst te wensen overlaat, dan hoeft dat niet per se aan de poter op zich te liggen. Het kan ook schorten aan de afstemming tussen vitaliteit en fysiologische veroudering van de pootaardappel, het tijdstip van poten en de toestand van de grond.

Slechte opkomst consumptieaardappelen

Woensdag op de Aardappeldemodag sloeg Nedato alarm over de verontrustend slechte opkomst van consumptieaardappelen dit voorjaar. Dit jaar was het erger dan ooit. Soms kwam maar de helft van de gepote aardappelen boven. Nedato-directeur Wim van de Ree noemt naast een ondermaatse schadeloosstelling, gebrek aan erkenning door de pootgoedhandelshuizen een pijnpunt. Tegelijk pleit hij voor een gezamenlijke zoektocht naar oorzaken van het opkomstprobleem door de pootgoed- en consumptiesector.

Op de Aardappeldemodag viel al te beluisteren dat in herstel van het een-op-een-contact tussen leverancier en afnemer, dus vroegtijdig uitwisseling van kennis partijen pootgoed een groot deel van de oplossing kan liggen.