De automatische melksystemen beslaan nu ruim 29% van de markt. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Meer dan 4.600 bedrijven met melkrobots

Het marktaandeel van de melkrobot blijft rustig aan doorgroeien. Nu ligt dat op 29,2%.

Het aantal melkveebedrijven met een automatisch melksysteem is de 4.600 gepasseerd. Op peildatum 19 september waren er 4.608 bedrijven met een melkrobot. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KOM (kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties). In de afgelopen 3 kwartalen is het aantal melkrobotbedrijven met 95 stuks toegenomen. Uit de cijfers blijkt ook dat de melkrobot met 387 (boxen) in uitbreidingen, renovaties of nieuwbouw het overgrote deel van al deze acties beslaat. Het totaal, inclusief de conventionele melksystemen, ligt op 514. Gerekend op de 15.750 actieve bedrijven heeft de melkrobot nu een marktaandeel van 29,2%.

Dalers

Het aantal draaimelkstallen, swingover-melkstallen en zij-aan-zij-melkstallen blijft redelijk stabiel. De grootste dalers gerekend per 1 januari 2021 zijn de grupstallen (-235 tot totaal van 746)), de tandem-melkstallen (-20 naar 353 stuks) en de visgraat-melkstallen. Dit laatste type melkstal verliest 263 bedrijven maar is in totaal met 4.879 bedrijven nog altijd wel het meest gebruikt melkstaltype in Nederland.

Relatief weinig activiteit

Als het tempo van de uitbreidingen, renovaties en nieuwbouw gelijk blijft, staat de teller aan het eind van het jaar op circa 700. Over heel 2020 waren er 879 uitbreidingen en nieuwbouw. Zo is 2021 qua activiteit voor de melkwinningsindustrie een rustiger jaar. Zeker vergeleken met de jaren waarin veel gebouwd werd, tussen 2008 en 2012. Toen sorteerden veel veehouders voor op het einde van de melkquotering. De totale aantallen voor uitbreiding en nieuwbouw regelmatig waren soms bijna het dubbele van dit jaar. Nu de veehouderij met het fosfaatrechtenstelsel werkt, staat de groei per bedrijf op een laag pitje en dat heeft ook effect op de benodigde melkstalcapaciteit.

Reacties

Beheer
WP Admin