McCain komt terug op besluit middelen te verbieden AkkerbouwNieuws

McCain komt terug op besluit middelen te verbieden

Aardappelverwerker McCain komt terug op zijn besluit aanvullende eisen te stellen aan het gewasbeschermingsmiddelengebruik.

Vorige maand stuurde McCain zijn contracttelers een brief, met daarin de aankondiging al dit seizoen de insecticiden Sumicidin en Sumi-Apha 2.5 EC op basis van de actieve stof esfenvaleraat te verbieden. Vanaf volgend jaar zouden ook de insecticiden Karate Zeon en Ninja (lambda-cyhalothrin), en Calypso (thiacloprid) niet meer mogen.

LTO bang voor precedentwerking

Aardappeltelers reageerden verbolgen, omdat het bericht midden in het seizoen kwam. LTO Nederland is bang voor een precedentwerking. “Nu is het McCain, wie volgt?”, stelt Jaap van Wenum, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw. “McCain is er natuurlijk vrij in bovenwettelijke eisen te stellen, maar dan moet er ook iets voor de telers tegenover staan. Anders is het puur een kostprijsverhoging voor telers zonder financiële tegemoetkoming, terwijl McCain een mooi maatschappelijk verkoopargument heeft.”

De fritesfabrikant heeft dinsdag de telers een brief gestuurd met daarin de mededeling op dit besluit terug te komen. “We zijn met het besluit om midden in het teeltseizoen insecticiden te verbieden te kort door de bocht gegaan”, erkent Mark Zuidhof, manager grondstofzaken van McCain in Holland. “Na intern overleg is besloten dat McCain in Europa geen bovenwettelijke eisen betreffende middelengebruik gaat stellen.”

Overleg over verduurzamen teelt

Wel wil de fabrikant met de fritesaardappeltelers in overleg hoe de teelt verder te verduurzamen. In de afgelopen acht jaar hebben telers de hoeveelheid actieve stof met ruim 30% gereduceerd. Die trend wil McCain prolongeren. “Onder meer door harder in te zetten op bewustwording bij telers.”

Dat is ook één van de redenen waarom McCain zich heeft verbonden met de wedstrijd ‘Word de Beste Gewasbeschermer 2016, wie teelt te schoonste fritesaardappel?‘. De ene actieve stof is namelijk de andere niet, stelt Zuidhof. “Van sommige actieve stoffen is een hogere dosering per hectare nodig, terwijl de milieubelasting geringer is.”

Beheer
WP Admin