McCain gaat telers belonen voor duurzaam geteelde aardappelen met financiële voordelen. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

McCain biedt akkerbouwers premie voor duurzaam geteelde aardappelen

Aardappeltelers die deelnemen aan een nieuw programma van McCain, krijgen van de aardappelverwerker een driejarig contract met een premie van € 5 per ton voor duurzaam geteelde aardappelen. Het bedrijf wil zo duurzamere teelt aantrekkelijker maken.

Aardappeltelers staan voor grote uitdagingen door klimaatverandering, hogere inkoop- en productiekosten en onzekerheid over regelgeving, stelt McCain. De verwerker heeft daarom een programma ontwikkeld voor een grotere weerbaarheid van teeltbedrijven en een hogere opbrengst en kwaliteit van aardappelen. Telers kunnen op verschillende niveaus – van instappend tot expert – deelnemen aan het programma voor zogenoemde regeneratieve landbouw.

Driejarig contract en premie voor duurzaam geteelde aardappelen

Onderdeel van het programma is dat de verwerker een driejarig contract aanbiedt aan akkerbouwers die duurzaam geteelde aardappels leveren. Hiervoor moeten zij maatregelen nemen zoals extensieve gewasrotatie en verbeterde bodemgezondheid. Dit contract omvat een premie op de geleverde tonnen afkomstig van regeneratieve landbouwpercelen.

McCain start daarvoor met een kleine groep telers een pilot. Daarna krijgen alle telers met wie het bedrijf samenwerkt de mogelijkheid om deel te nemen.

Lees ook: Maakt extensivering aardappelteelt duurzamer?

Korting op rente Rabobank

Telers die met het driejarige contract gaan werken, krijgen ook korting op de rente van de Rabobank. Zo moet het voor aardappeltelers aantrekkelijker worden om te investeren in duurzame praktijken, zegt Gea Bakker, sectormanager food&agri van de Rabobank: “Wij dragen graag ons steentje bij door deze rentekorting aan onze klanten te geven, omdat dat een positief effect zal hebben op zowel het telersbedrijf als de natuur.”

Naast financiële steun gaat McCain ook begeleiding en training bieden aan telers rond duurzame teelt, bijvoorbeeld op het gebied van bodemleven, organische stof en gewasdiversificatie. Het bedrijf doet dat in samenwerking met Aequator. “Onze aardappeltelers zijn al jaren bezig met het vergroenen en goed verzorgen van hun bodem. Door samen te werken, kunnen we nog meer stappen maken”, aldus Erik Haasken, manager Agronomie Noord-Europa bij McCain.

Beheer
WP Admin