Foto: Henk Riswick AlgemeenAchtergrond

Mag MDMA-vervuilde mais in de opslag blijven liggen?

Mag een boer met MDMA-vervuilde mais in eigen opslag laten liggen als de NVWA heeft bevolen dat het vernietigd moet worden of gebruikt moet worden voor een ander doeleinde dan menselijke consumptie of als veevoer?

Nee, die vrijheid heeft de eigenaar van de vervuilde mais niet, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een uitspraak. De maatregelen die de NVWA aan de boer heeft opgelegd zijn duidelijk. De boer heeft de keuze gekregen om binnen een maand of de vervuilde partij MDMA-mais (methyleendioxymethamfetamine) te laten vernietigen of te laten weten voor welk ander doeleinde dan menselijke consumptie of veevoer hij de mais wil gaan gebruiken. Het voor onbepaalde tijd opgeslagen houden van de mais valt niet, zoals de boer zelf meende, onder de noemer ‘een ander doeleinde’.