AlgemeenNieuws

Maat: nu terugbetalen aan landbouw

Den Haag – De land- en tuinbouw hebben Nederland door de economische crisis geholpen. Het is nu aan het kabinet om de sectoren die in de knel raken tegemoet te komen.

Dat schrijft LTO-voorzitter Albert Jan Maat met zoveel woorden in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma.

De landbouwwoordvoerders praten donderdag met staatssecretaris Sharon Dijksma over de slechte prijzen en inkomens in de zuivel en de varkenshouderij.

‘Substandieel deel naar landbouw’

Maat zegt dat het kabinet €280 miljoen beschikbaar heeft aan belastingverlichting voor het bedrijfsleven. Daarvan moet een substantieel deel terugkomen bij de boeren, vindt de voorman van LTO Nederland. Gecombineerd met eerlijke keuringskosten, fiscale stimuleringsregelingen.

Afspraken over kwaliteitseisen

Verwijzend naar het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt Maat dat er ruimte moet komen voor afspraken over kwaliteitseisen aan producten en het aanbod van producten. Dergelijke afspraken stranden nu nog op de mededingingsregels. “Het dominante denken dat gericht is op zo laag mogelijke kosten voor de consument moet worden doorbroken”, aldus Maat. Hij zegt dat in Europees verband de mogelijkheden die het gemeenschappelijk landbouwbeleid bieden om de prijzen te ondersteunen optimaal moeten worden benut. Maat doelt op interventie, opkoop en crisismaatregelen in verband met de Russiche boycot. Hij bepleit ook de snelle uitbetaling van toeslagrechten en het inzetten van superheffingsgelden voor de melkveehouderij.

Beheer
WP Admin