Maas van den Heuvel: “De wekelijkse aardappelnotering kent helaas nog steeds een flinke bandbreedte.” - Foto: Ronald Hissink AlgemeenInterview

Maas van den Heuvel: ‘Stap voor stap naar einddoel’

Maas van den Heuvel (83) heeft een enorme loopbaan achter de rug. Als akkerbouwer, loonwerker, taxateur én als bestuurder. In de akkerbouw kent vrijwel iedereen Van den Heuvel. Onlangs nam hij afscheid als gespreksleider van de noteringscommissie van PotatoNL. Stilzitten kan hij nog steeds niet.

Dat hij vaak voor overleg op het ministerie van LNV is geweest, is duidelijk. Hoeveel keer? Dat heeft Maas van den Heuvel niet geteld. Met een hele serie ministers zat hij aan tafel. Met Bukman, Van Aartsen, Brinkhorst en Veerman.

Met een minister praat hij net zo makkelijk als met een ambtenaar of de dame achter de balie. Gewoon jezelf blijven, zegt hij. Hard op de zaak, zacht op de persoon. En qua belangenbehartiging: stap voor stap resultaten binnenhalen. Niet in één keer voor de volle 100% gaan, is zijn strategie, want dat werkt wrevel bij je tegenspelers. “Maar natuurlijk wel steeds je einddoel voor ogen houden.”

Afscheid als gespreksleider

Van den Heuvel (83) nam recent afscheid als gespreksleider van de noteringscommissie van PotatoNL. Van deze organisatie was hij in 2017 een van de grondleggers. Voor die tijd waren er vier noteringscommissies. Voor akkerbouwers was het daardoor tamelijk onduidelijk wat de werkelijke marktprijs was, zeker voor de vrije aardappeltelers. De landelijke notering is zeker een stap voorwaarts, zegt hij.

Van den Heuvel heeft een lange staat van dienst. Hij was 45 jaar akkerbouwer en had daarnaast een loonwerk/mestdistributiebedrijf. Voor de Hagelunie (later Interpolis) werkte hij als taxateur, hij was lang voorzitter van de commissie meststoffen van Cumela en secretaris van de Landbouwbeurs Emmeloord.

Enorm netwerk

Door al die activiteiten heeft hij een enorm netwerk. “Dat is handig. Wie mij een vraag stelt, heeft binnen 10 minuten antwoord. Niet dat ik zelf alles weet, maar iemand uit mijn netwerk wel.”

Hoewel de landelijke notering voor de aardappelsector een goede zaak is, zet hij toch een stevige kanttekening. “De wekelijkse notering kent nog steeds een flinke bandbreedte. Het is mij niet gelukt om die smaller te maken. De belangen in de sector zijn blijkbaar te groot.”

Uientelers zijn transparanter dan aardappeltelers. Zij geven hun transacties vaak onmiddellijk door.

Hij wijst daarbij ook naar de telers. “Veel aardappeltelers willen precies weten wat hun buurman voor zijn product krijgt, maar geven niet door welke prijs zij zelf ontvangen. Uientelers zijn transparanter. Zij geven hun transacties vaak onmiddellijk door. De noteringscommissies hebben dan houvast en de telers krijgen zo een beter inzicht in de prijsontwikkeling. Dat verstrekt hun marktpositie. Daar kunnen aardappeltelers van leren.”

Mestbeleid

Jarenlang hield hij zich bezig met mestbeleid. De sfeer in het overleg tussen het bedrijfsleven en het ministerie was goed, bij uitbraak van varkenspest, MKZ en vogelgriep werden goede afspraken over de afvoer van mest gemaakt. “LNV-medewerkers werkten keihard. Ik hoor vaak verhalen over luie ambtenaren, ik heb een andere ervaring.”

Maar lang niet altijd nam LNV zijn advies over. “Cumela en AID wilden een GPS-volgsysteem in het mesttransport invoeren. LNV koos voor melden bij laden en lossen. Gevolg is dat je niet kunt zien wat er gebeurt tussen laden en lossen. Dat leidt tot geknoei en fraude. Gebeurt nog steeds.”

Melkquota

Van den Heuvel was er als bestuurder ook bij toen de melkquota werden afgeschaft (2015). “In de aanloop had gekozen moeten worden voor onmiddellijke invoering van verhandelbare dierrechten naar rato van het melkquotum met afroming bij verkoop. Waren die dierrechten er wel gekomen dan was het stikstofprobleem kleiner geweest. Kleine varkens- en pluimveehouders hadden met een warme handdruk kunnen stoppen.”

Toekomst akkerbouw

Hij is optimistisch over de toekomst van de akkerbouw in Nederland. “De consumptie gaat van dierlijk naar plantaardig. Dat is gunstig voor telers van plantaardige eiwitten. Ik maak me meer zorgen over het klimaat. Vijftig jaar geleden waarschuwde het KNMI al voor opwarming van de aarde. Daar is lange tijd niet naar geluisterd. Nog steeds wordt er onvoldoende actie ondernomen. Al het geld dat nu wordt gestoken in natuurherstel is weggegooid als de opwarming niet wordt gestopt.”

Hij heeft de leeftijd om op zijn lauweren te gaan rusten. Doet hij niet, geen denken aan. “Ik ben pas nog door de rechtbank benoemd als getuige-deskundige in een zaak tussen een groenteteler en een afnemer. Is een pittige kwestie. Dat werk houdt mij fit.”

Reacties

  1. Perfecte man. Voelt goed aan dat de onderhandelaar aan de andere kant van de tafel ook thuis wil zeggen dat ie iets binnengehaald heeft. ´Hard voor de zaak en zacht voor de persoon’ geeft ook zijn politieke gevoel aan. Hij zou een goede leraar zijn voor de nieuwe generatie bestuurders.

Beheer
WP Admin