AkkerbouwAchtergrond

Luchtfotografie voor meer inzicht in bodem

De dienst Bodemspiegel geeft handvatten om bodem en teelttechniek te verbeteren. Vier telers vertellen wat zij ervan verwachten. Klik op de iconen in onderstaande kaart voor meer informatie over de boeren en hun perceel.

Dit groeiseizoen brengt onderzoeks- en adviesorganisatie Delphy de dienst ‘Digitale Bodemspiegel’ waarbij akkerbouwgewassen met luchtfotografie in beeld gebracht worden. Deze dienst biedt Delphy in het hele land aan. Er is ruim 3.000 hectare voor deze dienst aangemeld. Om dit seizoen met meerdere gewassen ervaring op te doen, is met een aantal akkerbouwers verspreid over het land een project opgestart. Bij deze bedrijven worden dit seizoen van alle gewassen luchtbeelden gemaakt. Samen met een adviseur van Delphy gaan de akkerbouwers op zoek naar oorzaken van verschillen en maatregelen die op basis van de beelden in en buiten het groeiseizoen te nemen zijn. De opzet is om dit jaar gedurende het groeiseizoen vijf keer te vliegen en dan per keer drie beelden per perceel te maken. Om de gewasontwikkeling goed te kunnen volgen, zijn in de tijd meerdere opnames nodig. Het streven is om van ieder perceel een keer per twee weken opnames te maken.

Vliegtuigbeelden

Het bedrijf Vigilance maakt de beelden vanuit een vliegtuig; dat heeft als voordeel dat er per vlucht een groot gebied in kaart kan worden gebracht. Bij een groot aantal deelnemers drukt dat de kosten. Onder het vliegtuig hangen drie camera’s om verschillende beelden van de percelen te maken. Een gewone camera om een kleurenfoto van het perceel te maken. Een spectrale camera die biomassa en stikstofopname in beeld brengt en een warmtecamera die verschil in gewastemperatuur toont. De gewastemperatuur geeft inzicht in de vochtvoorziening van het gewas.

Boerderij volgt vier deelnemende akkerbouwers: René Speelman in het noordoostelijk zanddalgebied, Jaap de Zeeuw in Flevoland, Dingeman Burgers in het zuidwestelijk kleigebied en Harry Geling in het zuidoostelijk zandgebied.

Meer lezen over precisielandbouw? Ga naar het praktijkthema