Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

LTO wilde ‘generaal pardon’ PAS-melders, maar blijkt onmogelijk

Deze tekst is aangepast. In een eerdere versie stond dat het ministerie van LNV een ‘generaal pardon’ wilde. Niet LNV, maar LTO wilde dit.

Is het juridisch mogelijk om alle PAS-melders vrij te stellen van vergunningplicht? Volgens medewerkers van LTO Nederland moet het kunnen, maar de Landsadvocaat schiet het af.

Dat blijkt uit stukken die bij het concept-Landbouwakkoord horen. In een nota van LTO wordt een voorstel gedaan voor een generieke vrijstelling voor de PAS-melders. Met dezelfde methodiek zouden ook alle PAS-melders een vergunning kunnen krijgen. Dit heeft voor de ondernemers de voorkeur, omdat een vergunning meer juridische zekerheid biedt dan een vrijstelling.

Snelle oplossing PAS-melders belangrijke voorwaarde voor akkoord

In de onderhandelingen over het Landbouwakkoord ging het niet over het stikstofbeleid, maar de boerenorganisaties vinden onder andere de snelle oplossing voor de PAS-melders een belangrijke voorwaarde voor het akkoord.

In de wet staat al dat in februari 2025 alle bedrijven vergund moeten zijn, maar dit gaat de boerenvertegenwoordigers niet snel genoeg. Dus ging de juridische afdeling van LTO op zoek naar een oplossing.

Eerder zijn de PAS-melders al bovenaan de prioriteitenlijst komen te staan als er ‘stikstofruimte’ ontstaat omdat bedrijven stoppen bijvoorbeeld. De ruimte die nodig is voor de legalisatie van de PAS-melders, is zo’n 11 mol per hectare per jaar, is al eerder berekend. De verwachting van het RIVM is dat de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) zo’n 10 mol stikstof per hectare per jaar op gaat leveren. In theorie zou je zeggen dat dit bijna genoeg moet zijn. Nu verwacht het ministerie dat dit minder is, omdat sommige bedrijven met hun bestaande vergunning toch kunnen schuiven (intern salderen) of omdat hun uitstoot niet (meer) hoger is dan wat in de vergunning staat.

Ruimte moet ‘via natuur’ gaan

De moeilijkheid voor het vergunnen van de PAS-melders zit in het feit dat de ruimte ‘via de natuur’ moet gaan. Dat houdt in dat de stikstofwinst van een stoppende of stisktofreducerend bedrijf in eerste instantie ten goede moet komen aan de verbetering van de natuur. Pas als de natuur niet (meer) in verslechterende staat is, kan de stikstofruimte worden gebruikt door andere bedrijven. Die puzzel is lastig te leggen, blijkt de afgelopen tijd, het vergunnen van deze bedrijven verloopt langzaam.

Generieke vrijstelling is oplossing volgens ministerie

LTO meent dat een generieke vrijstelling een oplossing is om de boel te versnellen. Dan is het wel nodig dat er landelijk maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen, of formeel gezegd, zorgen dat de staat van instandhouding niet (meer) verslechtert. Een van die maatregelen zou een landelijk verplichte reductie van stikstofuitstoot voor alle bedrijven zijn. Daar hoort dan ook het herstellen van de natuur door provincies bij.

De Landsadvocaat, het kantoor Pels Rijcken in Den Haag heeft het voorstel bekeken en schiet het af, het voorstel zal geen stand houden als tegenstanders van het beleid naar de rechter stappen. “de notitie beoogt sneller tot legaliserende resultaten te komen, maar doet dat door vooruit te lopen op toekomstige maatregelen […] conclusie is dat de redeneerlijk daarom juridisch slecht verdedigbaar is en niet zal leiden tot snelle(re) legaliserende resultaten.” Dit was ook de reden waarom in 2019 de hoogste rechter, de Raad van State het vorige stikstofbeleid afschoot.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. De ammoniak die de bedrijven erbij krijgen mogen ze niet verhandelen. Dan lijkt het mij toch eenvoudiger om de pas melders schadeloos te stellen zodat ze van de vergoeding een lely sphere kunnen kopen en met intern salderen de vergunning op orde krijgen.

  2. Ik zal de landsadvocaat nog een andere oplossing geven: de beoordeling van de staat van de natuur hangt alleen op de KDW. Vervang deze door echte, eerlijke natuur indicatoren waaruit zal blijken dat het helemaal niet zo slecht met de natuur is gesteld. En oja, neem gelijk ook de rechtvaardige beoordeling van Arnout Jaspers over en neem de oppervlaktes natuur ipv aantallen, dan is 85 % in orde en krijgt de WOB nul op het rekest. Je hebt het allemaal zelf in de hand he..

  3. Was dat niet dezelfde landsadvocaat die de gedwongen krimp strategie heeft bedacht. Vraag het even aan een ander. Een (desnoods eenmalige) drempelwaarde van 1 mol lost alles op. Anders moet de landsadvocaat even in Duitsland te rade gaan waar een drempelwaarde van 7 mol is. Kijk, als je gewoon niet wil, zeg dát dan.

Beheer
WP Admin