Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

LTO wil warmtesensor om stalbrand tegen te gaan

Het plaatsen van een warmtesensor in de technische ruimte van stallen moet verplicht worden. Dat stelt LTO Nederland voor, samen met belangenbehartigers van LTO pluimveehouderij en Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Bestaande stallen moeten worden uitgerust met snelle detectiesystemen om een stalbrand te voorkomen. De procedure om dit op te nemen in ketenkwaliteitssystemen Holland Varken, IKB Kip en IKB Ei, wordt binnenkort doorlopen.

Het voorstel is een van de maatregelen die LTO Nederland wil nemen om stallen brandveiliger te maken. Daarnaast wordt een nieuwe bewustwordingscampagne opgezet. Ook komt er een checklist voor boeren voor brandveilige werkzaamheden en wat je als veehouder moet doen bij een brand.

Risico’s terugbrengen naar 0 is onhaalbaar

De afgelopen jaren heeft LTO gewerkt aan de bewustwording van brandgevaar bij werkzaamheden en het risico op kortsluiting. Veel bedrijven hebben al een elektrakeuring gedaan. Daarnaast wil LTO meer aandacht voor knaagdierbestrijding. Aangevreten kabels kunnen namelijk ook een reden zijn van kortsluiting met een eventuele brand als gevolg. De organisatie is zich ervan bewust dat het niet haalbaar is om het risico op stalbranden naar 0 terug te brengen, maar vindt dat de sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de kans op een brand zo klein mogelijk te maken.

Beheer
WP Admin