Mest uitrijden in het noorden van het land. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

LTO: weinig kans op succes met rechtszaak bufferstroken

LTO Nederland heeft advocatenkantoor Hekkelman Advocaten laten onderzoeken of het via de volgende twee wegen mogelijk is om schade te claimen vanwege de invoering van de verplichte bufferstroken.

Hekkelman onderzocht of sprake is van een “individuele en buitensporige last” of van schending van het vertrouwensbeginsel. Een schadeclaim is niet haalbaar, zo constateert LTO na deze verkenning.

Weinig kansrijk

LTO dacht dat het laatste mogelijk zou gelden als bijvoorbeeld bollentelers op de bufferstrook al bollen hebben geplant, nadat het ministerie eerder aankondigde dat de vereiste bufferstroken een jaar zouden worden uitgesteld. In beide situaties konden boeren mogelijk schadevergoeding claimen. Beide routes blijken juridisch echter weinig kansrijk.

Het aanhouden van bufferstroken langs sloten (afhankelijk van het type sloot, variërend van 1 tot 3 meter breed) is vanaf 1 maart verplicht vanuit de mestregels, zo is de bedoeling. Daarnaast is het ook een vereiste vanuit het nieuwe GLB, dat op 1 januari is ingegaan.

Focus op Landbouwakkoord

Tineke de Vries, voorzitter van LTO-vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroenten, laat weten dat LTO zijn pijlen nu richt op het Landbouwakkoord. De organisatie wil hierin voor het volgende Actieprogramma Nitraatrichtlijn afspraken maken over een plan van aanpak voor de waterkwaliteit. In dit plan moeten boeren met bepaalde instrumenten op doelen kunnen sturen. Dit in plaats van dat ze generieke maatregelen opgelegd krijgen.

Lees meer artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

 1. Hallo heren, ik lees een aantal reactie waar ik op wil reageren: A onze voorouders hebben alles gedaan om grond vruchtbaar te maken , de nop, de flevo etc , etc Dan laten we op deze ongegronde onzin toch geen 60.000 ha vruchtbare landbouwgrond verloren gaan ?
  Dat hoeft ook helemaal niet we kunnen gewoon een arsenaal aan grond in de vorm van natuur in depot houden ook dat staat in de EEG richtlijn. B hoorde dat de ” oppervlaktewatervervuiling door agrariers ” van 70 % naar 50 % is gedaald, maar nog steeds zorgen de agrariërs voor 50% wat ze als aanvaardbaar beschouwen. C gewoon, 98 % van de ganzenpopulatie opruimen. dan zijn deze impopulaire maatregels niet nodig, afgezien van de haalbaarheid van een dergelijk voorstel constateer ik dat landbouw weinig tot niets doet om de populatie ganzen in te perken, de meesten zien ganzenschade als een welkome bron van inkomsten. En waarom denken boeren dat wanneer ze enigsins beperkt worden in hun bedrijfsvoering ze schadevergoeding dienen te krijgen .

 2. Beste LTO,
  Vollebroek maakte ook weinig kans !
  Ook jullie waren VOOR de pas !
  Respect voor Vollebroek want we hebben afgesproken de rechtspraak te respecteren!

  Wat wij te kort komen ?
  Een Vollebroek VOOR onze landbouw !
  We moeten naar een rechtvaardige landbouw !
  Derogatie is geen algemeen belang ! Of zagen overkoepelende organisatie’s dat wel zo ?
  Bufferstroken hebben te maken met de afbouw derogatie maar de meeste landbouwers hebben geen derogatie .
  Daarnaast is er enkel een onderzoek van wur waar samengevat in staat dat bufferstroken geen enkele zin hebben mits men de gebruiksnormen niet overschrijd.
  Alle boeren in NL zijn dus veroordeeld tot overschrijders en het tegendeel moeten we zelf bewijzen !

  Daarnaast komen we uit een tijdperk nooit meer honger.
  onze voorouders hebben alles gedaan om grond vruchtbaar te maken , de nop, de flevo etc , etc
  Dan laten we op deze ongegronde onzin toch geen 60.000 ha vruchtbare landbouwgrond verloren ?
  Ook heeft voor heel nl heeft dat een algemeen belang om voedsel voor de nl se burger betaalbaar te houden toch ?

 3. Nu kun je op je klompen voelen aankomen waarom we bij de onderhandelingen niet zomaar moeten instemmen met lagere bemestingsnormen rond N2000 of bufferzones eromheen. Als je daar je handtekening onder zet, is de kans nul dat individuen planschade kunnen claimen. Want dat ben ik wel van plan als ze met buitensporig last afkomen en dan moet van te voren LTO niet de zaak gesaboteerd hebben.

 4. Typisch lto wat laten onderzoeken , gewoon voor de rechter brengen anders heb je straks geen recht van spreken.
  Kijk maar naar b.v. de spaartaks , zij die gereageerd hebben krijgen terug betaald anderen niet .
  Zou ook kunnen kijken of het niet onder planschade kunt onderbrengen.

 5. hoorde dat de ” oppervlaktewatervervuiling door agrariers ” van 70 % naar 50 % is gedaald..het water wordt alleen schoner door alle inspanningen..ga die andere 50% eens maatregelen opleggen ..dan praten we daarna verder…

  1. Kan ook de riooloverstorten zijn die de sloot minder vervuild we hebben laaste jaar niet zoveel van die hevige buien gehad

 6. gewoon, 98 % van de ganzenpopulatie opruimen. dan zijn deze inpopulaire maatregels niet nodig. driekwart van de tijd brengen ganzen hun tijd door op het water( en dan schijten ze). alle gras en bietenkoppen wat ze opvreten komt voor driekwart in het oppervlaktewater…. bufferstroken dragen bijna niet bij aan een betere waterkwaliteit….. neem ook de honden uitlaatplaatsen en de riool overstorten mee. heb het nog niet over lekkende riolen, en het niet voldoende gezuiverd rioolwater…..

Beheer
WP Admin