Bespuiting met glyfosaat.<em> <br />Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenAchtergrond

LTO: ‘Verbod op glyfosaat levert geen milieuwinst op’

Het milieu is niet gebaat bij een Europees verbod op het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat. Dat stelt Joris Baecke van LTO Nederland, die ook wijst op de andere manier van toepassen in Nederland ten opzichte van de Verenigde Staten.

Europa beslist binnenkort over een verlenging van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel in de EU. Ondertussen gaan in de Tweede Kamer stemmen op om het middel volledig te verbieden. “Dat zou een grote vergissing zijn”, zegt Joris Baecke, voorzitter werkgroep Plantgezondheid bij LTO Nederland en akkerbouwer in Nieuw-Namen (Zld.). “Bij een verbod zullen akkerbouwers, boomkwekers en melkveehouders uitwijken naar andere gewasbeschermingsmiddelen. Met alle gevolgen voor het milieu van dien. Nederlandse boeren en tuinders zetten glyfosaat heel gericht in. En alleen wanneer het echt niet anders kan”, aldus Baecke.

‘Nederlandse boeren gebruiken glyfosaat anders’

Glyfosaat is voor de Nederlandse land- en tuinbouw een belangrijk middel in de bestrijding van wortelonkruiden in de akkerbouw en de boomkwekerij en in de bestrijding van kweek in grasland. “Nederlandse boeren en tuinders gebruiken glyfosaat fundamenteel anders dan boeren en tuinders in andere landen”, aldus Baecke, “In Amerika worden gewassen geteeld die genetisch resistent zijn gemaakt tegen glyfosaat, waardoor het gebruik van het middel per hectare daar heel hoog is. Dat is hier absoluut niet aan de orde.” Het Amerikaanse gebruik bepaalt volgens Baecke wél het beeld van glyfosaat in de Nederlandse media.

Ctgb beoordeelt middel als veilig

Baecke wijst op de beoordeling van toepassingen van glyfosaat door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) op risico’s voor mens, dier en milieu: “Het is veilig bevonden. Alleen gediplomeerde gebruikers mogen het middel toepassen. Daarom besteden veel veehouders de bespuiting uit aan gespecialiseerde loonwerkers.”

Over de vermeende kankerverwekkendheid van het middel verwijst Baecke naar onderzoek van de Europese organisatie voor voedselveiligheid Efsa: “De Efsa heeft afgelopen jaar in opdracht van de Europese Commissie een volledige herbeoordeling van glyfosaat uitgevoerd. De Efsa ziet geen aanleiding glyfosaat te verbieden.”

‘Groenere’ middelen met lagere emissies

LTO Nederland wil komende jaren nieuwe stappen zetten op het gebied van gewasbescherming, met middelen die minder belastend zijn voor het milieu (‘groenere’ middelen) en met lagere emissies naar bodem, lucht en water. Die ambities liggen vast in het actieplan ‘Schoner, Groener, Beter’. Leidend daarbij zijn het maximaal benutten van geïntegreerde gewasbescherming inclusief mechanische onkruidbestrijding en het selectief inzetten van alle beschikbare middelen, biologisch of chemisch.

 

Beheer
WP Admin