AlgemeenNieuws

LTO: toezicht op voedselveiligheid anders financieren

Den Haag – LTO Nederland ziet in het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vleesketen een aansporing aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) om de financiering te veranderen.

“Voedselveiligheid is net als verkeersveiligheid een algemeen belang. Controle daarop moet je niet op basis van retributie financieren”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

Hij vindt het vooral van belang dat iedereen in de sector weer waardering krijgt voor de productie die veehouders leveren. “Dit is een probleem van de slachtsector. We moeten ervoor zorgen dat iedereen in de keten elkaar aanspreekt. Onze waardevolle producten moeten weg uit de sfeer van de prijsvechters.”

COV: Geen plek voor slechte bedrijven

Tegen bedrijven die niet mee kunnen of willen in kwaliteitsverbetering moet hard worden opgetreden. Voor hen is op termijn geen plaats. De recente incidenten zijn onacceptabel en worden serieus genomen. Ze zijn geen maatstaf voor de hele sector. Veel van de zaken die in het rapport worden benoemd worden al opgepakt door de Taskforce Voedselvertrouwen.

Nepluvi: Voor een NVWA met meer autoriteit

De Nepluvi onderschrijft het belang om de NVWA meer autoriteit te geven. Het is teleurstellend dat ondanks de hoge bijdrage in de kosten van de NVWA door de industrie dit niet resulteert in een kwalitatief goed toezicht. Het volledig doorbelasten van alle kosten ondermijnt de autoriteit van de NVWA. Verder vindt de Nepluvi dat de controles bij de import van vlees uit derde landen beter moeten.

FNLI: Overtreders publiek maken

Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie zegt dat voor fraude met voedsel geen enkel excuus bestaat. De FNLI benadrukt het belang dat de NVWA notoire overtreders met naam en toenaam openbaar maakt.

CBL: Schoon schip maken

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zegt dat de vleessector nu echt schoon schip moet maken.  De overkoepelende organisatie van de supermarkten zegt meer waarborgen te willen van leveranciers. Marc Jansen, directeur CBL zegt: “Wij willen nog meer bewijzen van leveranciers dat ze zich aan afspraken en de wet houden. Op dit moment geeft de vleessector onvoldoende transparantie. Ook de administratie en de financiële boekhouding moet op orde zijn, dus daar gaan wij meer op controleren.”

Wakker Dier:  Probleem ligt bij supermarkt

De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zegt dat het fundamentele probleem ligt bij de supermarkten die vlees als klantenlokker gebruiken. Als de baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit publiekelijk verklaart bepaalde vleessoorten liever niet meer te eten, is dat veelzeggend, vindt Wakker Dier.

Natuur en Milieu

Milieuorganisatie Stichting Natuur en Milieu roept de overheid op om één helder kwaliteitscontrolesysteem voor de hele voedselketen op te zetten. “Alle controles moeten worden gelegd bij de NVWA én supermarkten die hun verantwoordelijkheid nemen om het vlees traceerbaar te maken.” Sijas Akkerman, hoofd voedsel bij Natuur en Milieu ziet dit als de structurele oplossing voor de problemen. Supermarkten zouden op moeten houden met het stunten met vlees en moeten gaan samenwerken met vaste slachterijen en groepen boeren.

Beheer
WP Admin