De invoering van ETS 2 in de landbouw zou volgens de belangenorganisaties leiden tot een ketenbrede stijging van brandstofkosten en stijgende voedselprijzen. – Foto; Mark Pasveer AlgemeenNieuws

LTO tegen beprijzen gebruik fossiele brandstoffen landbouw

LTO Nederland, Cumela Nederland, de Brancheorganisatie Akkerbouw en de branchevereniging van de bloembollelsector KAVB zijn tegen het beprijzen van het gebruik van fossiele brandstoffen in de landbouw. De belangenorganisaties wijzen op alternatieven om fossielvrije mechanisatie te realiseren.

De organisaties reageren op ontwikkelingen in Den Haag. Eind april publiceerde het landbouwministerie een impactanalyse van Wageningen Economic Research over de mogelijke impact van het beprijzen van het gebruik van fossiele brandstoffen binnen ETS 2.

Binnen het huidige ETS, een handelssysteem voor CO2-rechten, staat tegenover elke ton CO2-uitstoot van de grotere industriële bedrijven één emissierecht. Deze rechten zijn uitgedeeld en kunnen worden ge- of verkocht. Door steeds meer rechten uit de markt te halen, lopen de prijzen op. Dit stimuleert de bedrijven te investeren in CO2-reducerende maatregelen.

Geen goed idee

De overheid staat volgens Erwin Haveman, themaspecialist LTO, nu op het punt om alle fossiele brandstoffen in de landbouw, die nog niet onder het huidige ETS vallen, onder te brengen in ETS 2. Dit is volgens hem om verschillende redenen geen goed idee. Zo zorgt de invoering voor een toename van de concurrentie op de markt voor duurzame en alternatieve brandstoffen. Dat is volgens Haveman op zichzelf een goede ontwikkeling ware het niet dat het bestaande aanbod divers en zeer beperkt is. En dat ook de vraag vanuit andere sectoren groot is. In de praktijk zal de landbouw hier volgens Haveman vaak aan het kortste eind trekken.

Een aangekondigde investeringssubsidie van €77 miljoen voor bijvoorbeeld de aankoop van elektrische trekkers, ziet hij, gezien de totale investeringen die nodig zijn, als klein bier. Probleem is volgens hem ook dat boeren de heffingen op brandstofgebruik in de praktijk niet kunnen doorberekenen aan afnemers. Terwijl loonwerkers en toeleverende bedrijven de heffing wel bij boeren in rekening gaan brengen. Ook hier zit de boer volgens hem in een slechte uitgangspositie. Uit de impactanalyse blijkt dat het inkomen van boeren en tuinders door stijgende brandstofprijzen onder druk komen te staan en met 2 tot 6% daalt.

Ketenbrede stijging van brandstofkosten

De verwachte hoogte van de prijs van emissierechten in 2030 is circa €48 per ton CO2. Omgerekend betekent dat een plus van 13 eurocent per liter diesel. Dit lijkt volgens Haveman misschien niet zoveel, maar doel van het ETS-systeem is om steeds meer rechten uit de markt te halen. Daardoor zal de prijs van emissierechten, en dus ook de plus op diesel, verder oplopen. Opvallend verschil tussen ETS 1 en ETS 2 is trouwens dat de rechten in het eerste systeem zijn uitgedeeld en dat de rechten in systeem twee naar verwachting in 2027 worden geveild.

Al met al zou de invoering van ETS 2 in de landbouw volgens de belangenorganisaties leiden tot een ketenbrede stijging van brandstofkosten en stijgende voedselprijzen. Reden om de overheid op te roepen om brandstofgebruik in de landbouwsector niet onder ETS 2 te laten vallen.

Langdurig en stabiel beleid

LTO, Cumela, BO Akkerbouw en de KAVB zien een fossielvrije mechanisatie wel degelijk als stip op de horizon in 2050, maar zijn van mening dat ETS 2 niet geschikt is voor deze transitie in de landbouw. De belangenorganisaties pleiten in plaats van ETS 2 voor langdurig en stabiel beleid. Bijvoorbeeld door aan te geven welke brandstof voldoende potentie en mogelijkheden biedt voor de agrarische sector, zo licht Haveman toe. Zodat er een keten kan worden ontwikkeld met enige vorm van leveringszekerheid. Ook vragen ze om een gerichte investeringsregeling voor de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische trekkers en machines, waarbij rekening moet worden gehouden met leveringszekerheid van duurzame energie in het buitengebied.

Beheer
WP Admin