LTO-voorzitter Albert Jan Maat.<br /><em>Foto: Koos Groenewold </em> AlgemeenNieuws

LTO nauwer betrokken bij commissie-Nijpels

LTO Nederland wordt nauwer betrokken bij de commissie-Nijpels die zich buigt over de toekomst van de intensieve veehouderij. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Op verzoek van LTO-voorzitter Albert Jan Maat en commissievoorzitter Ed Nijpels wordt de adviesaanvraag onder de vlak van de Sociaal Economische Raad (SER) uitgevoerd. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft hiermee ingestemd.

Door de wijziging kan LTO als SER-lid desgewenst aanschuiven bij gesprekken die de commissie-Nijpels voert. Van Dam ontkent dat er sprake is van herstel van de constructie van de commissie. De nieuwe werkwijze heeft volgens Van Dam ook geen gevolgen voor de opdracht die de Commissie heeft, of het tijdspad.

Sector niet vertegenwoordigd

Op de instelling van de commissie-Nijpels was veel kritiek, omdat de veehouderij zelf niet vertegenwoordigd is in de commissie. Vrijwel alle fracties hebben hier tijdens het debat in de Tweede Kamer kritiek op. Van Dam zegt dat hij de commissie heel bewust heeft samengesteld in de huidige vorm. “Het gaat er niet om of Jantje of Pietje in de commissie zit, maar het gaat erom dat iedereen gehoord wordt. Dat gebeurt. De leden van de commissie-Nijpels hebben betrokkenheid bij de sector, maar ze hebben geen direct belang, waardoor ze in staat zijn om een een evenwichtig oordeel te geven nadat ze betrokkenen hebben gesproken”, zegt Van Dam.

Overlap met andere commissies

Bij de samenstelling van de commissie is ook bewust gekozen voor een aantal mensen die ook zitting hebben gehad in de commissie-Van Doorn in verband met de voortgang van dit proces. Ook is er overlap met de commissie-Rosenthal, om te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan of dat zaken elkaar belemmeren. PVV-Kamerlid Dion Graus vindt dat dierenartsen ook een stem moeten hebben in de commissie, SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat ook NMV, Netwerk Grondig en de biologische sector een stem moet krijgen. Van Dam zegt hierop dat alle belanghebbenden worden gehoord.

‘Commissie-Nijpels de zoveelste’

Tijdens het debat was veel kritiek van Kamerleden, omdat de commissie-Nijpels de zoveelste commissie is die zich over de toekomst van de sector buigt. CDA-Kamerlid Jaco Geurts diende daarom een motie in die vraagt om de opdracht van de commissie in te stellen en de commissie te ontbinden.

Van Dam benadrukt dat de commissie zich – anders dan de Commissie Rosenthal – moet komen met concrete bruikbare creatieve instrumenten om de verduurzaming van de veehouderij te helpen en te versterken. Er moeten voor bestuurders concrete handvatten of maatregelen uit komen om de duurzaamheidsslag te maken. Het is daarmee anders dan de commissie-Rosenthal die concreet een oplossing zoekt voor de huidige marktsituatie in de varkenshouderij.

Richten op duurzame veehouderij

De commissie-Nijpels moet zich vooral richten op een duurzame veehouderij, zegt Van Dam. “De veehouderij is de economische sector met de meeste maatschappelijke kritiek. Maatschappelijk draagvlak voor de sector is van cruciaal belang voor de toekomst van de veehouderij in Nederland”, aldus Van Dam.

Hij vindt dat de sector zal moeten veranderen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid, ruimtelijke inpasbaarheid en economische ontwikkeling in de sector. “Het inkomen van een kalverhouder was voor 92% afkomstig uit Europese subsidies en niet uit zijn bedrijfsvoering. Dat moet veranderen.”

De commissie-Nijpels komt deze zomer met haar conclusies en bestaat naast Ed Nijpels uit:

  • Joszi Smeets (Youth Food Movement)
  • Martin Scholten (Animal Sciences Group)
  • Felix Rottenberg (oud PvdA-voorzitter)
  • Ruud Huirne (Rabobank)
  • Hans Hoogeveen (ministerie van EZ )
Beheer
WP Admin