Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

LTO hoopvol over proeven met bodemverbeteraars

De LTO-vakgroep Akkerbouw verwacht dat in 2020 experimenten gedaan kunnen worden met bodemverbeteraars en gewasderogaties.

De vakgroep had eind vorige week hierover een overleg met het ministerie van landbouw.

Volgens vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum zijn afspraken gemaakt over de verdere procedure. “Het is ook de insteek van het ministerie dat deze experimenten worden gedaan. Als de proeven buiten de huidige wetgeving gaan, moet toestemming worden gevraagd in Brussel. Maar het ministerie wil eerst de verlenging van de derogatie voor de veehouderij geregeld hebben, voor die stap wordt gezet. LTO en de overheid willen in proeven extra bodemverbeteraars aanvoeren en extra dierlijke mest gebruiken op bepaalde gewassen (gewasderogatie). We gaan dan in beeld brengen welke invloed dit heeft op de uitstoot van broeikasgassen, op de uitspoeling van mineralen en op de bodemgezondheid.”

Krappe gebruiksnormen voor fosfaat

Het gebruik van bodemverbeteraars, zoals compost of champost, wordt nu beperkt door de krappe gebruiksnormen voor fosfaat. Voor de aanvoer van dierlijke mest geldt een landelijke norm van 170 kilogram stikstof per hectare. Van Wenum: “De experimenten kunnen worden uitgevoerd bij akkerbouwers en op de WUR-proefbedrijven. De resultaten van de proeven zijn belangrijk, omdat ze te maken hebben met het klimaatbeleid, het mestbeleid, de plantgezondheid en de bodemvruchtbaarheid. Het extra gebruiken van bodemverbeteraars en dierlijke mest past in de kringlooplandbouw.”

Beheer
WP Admin