Foto: Theo Galama AkkerbouwNieuws

LTO en Urgenda samen voor biodiverse akkers

LTO Nederland en verduurzamingsorganisatie Urgenda werken gezamenlijk aan versterking van de biodiversiteit door akkerbouwers te stimuleren soortenrijke groenbemestermengsels te gebruiken.

Burgers, gemeenten en provincies dragen bij aan het project, dat verder wordt gedragen door drie aangesloten zaadleveranciers (DSV zaden, Neutkens en Ten Have Seeds). Boeren krijgen korting op de zaadmengsels die ze gebruiken.

Soortenrijke groenbemestermengsels

De bedoeling is dat er dit najaar 2.000 hectare akkerbouwgrond is ingezaaid met soortenrijke groenbemestermengsels. In de afgelopen jaren is een soortgelijke actie ondernomen waar vorig jaar 200 akkerbouwers aan deelnamen, die gezamenlijk 1.000 hectare inzaaiden als groenbemester of vanggewas.

De campagne, die vrijdag van start gaat, heeft tot doel het bodemleven te versterken en de biodiversiteit te vergroten. Bovendien bevatten de zaadmengsels vlinderbloemigen, die zorgen voor stikstofbinding uit de lucht, waardoor de akkerbouwer kan besparen op het (kunst)mestgebruik.

Beheer
WP Admin