Premium
LTO en POV constateren dat gemeenten en provincies maatregelen kunnen voorschrijven die de emissie van geur, ammoniak of fijn stof verminderen, terwijl bedrijven beschikken over een geldige milieuvergunning. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

LTO en POV vrezen willekeur in vergunningverlening

Beheer
WP Admin