Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

LTO en POV: 2 weken langer bemesten

De belangenbehartigers willen dat het uitrijden van dierlijke mest op alle gronden 2 weken langer mogelijk is.

Belangenorganisaties LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij vragen om een verlenging van de uitrijperiode met 2 weken. In een brief aan minister Schouten stelllen zij dat de huidige strenge omstandigheden daarom vragen.

Eerder deed de Nederlandse Melkveehouders Vakbond eenzelfde oproep, de vakbond vraagt echter om een verlening tot 15 oktober.

Weersextremen

Volgens LTO en POV is het bemestingsseizoen 2018 een met weersextremen die het uitrijden van mest bemoeilijken. Vrieskou in maart, heftige regen in mei en de huidige droogte zorgen ervoor dat boeren de mest maar moeilijk op het land kunnen brengen.

De beoogde verlenging zou volgens de belangenbehartigers moeten gelden voor alle gronden. Tegelijk zou ook de uiterste inzaaidatum voor groenbemesters moeten worden uitgesteld tot 15 september.

Beheer
WP Admin