AkkerbouwNieuws

Losse rug levert hogere opbrengst van peen

Dronten – Een losse rug levert meer tonnen peen. Dat is een van de resultaten in het eerste onderzoeksjaar van het peencentrum Quality Carrots (QC). Ook blijkt het fractioneren van zaad te leiden tot een uniformere opkomst.

De resultaten werden dinsdagavond aan klanten van DLV Plant gepresenteerd. Het QC is vorig jaar opgericht om met onafhankelijk onderzoek te komen tot een topkwaliteit peen en een hogere opbrengstzekerheid. Johan Wander, onderzoeker bij DLV Plant en trekker van het QC, vergaart nu de middelen voor een uitgebreider vervolg. “Vorig jaar heeft DLV Plant het grotendeels zelf bekostigd, maar we zoeken meer draagvlak. We willen de proeven verdubbelen.” Het onderzoek wordt uitgevoerd in Nagele (Fl.) en in Colijnsplaat (Zl.).

Rugopbouw belangrijke onderzoeksthema

Rugopbouw, zaadfracties en loofsnijden zijn belangrijke thema’s. In het eerste jaar bleek een losser opgebouwde rug, waarvoor telers zelf de machine kunnen afstellen, een succes. “In onze proef op kleigrond leverde dit zo’n 6 procent meer opbrengst op; peen groeit makkelijker in een lossere rug. Ook is er minder risico op de schimmelziekte Sclerotinia als de grond droger ligt. Telers kunnen dit absoluut zelf toepassen in het volgende teeltseizoen.”

Weghalen van loof tussen ruggen

In de strijd tegen Sclerotinia is ook het snijden van overhangend loof mogelijk een goed middel. “Het weghalen van loof tussen de ruggen zorgt ook voor meer lucht in het gewas en het droogt sneller op na regen. Daardoor blijft het gewas gezonder.”

Deze proef is in afgelopen seizoen echter niet geslaagd. Het was te nat om het op tijd uit te voeren en de ziektedruk was betrekkelijk laag. Komend jaar wil DLV Plant deze proef weer uitvoeren.

Uniformer zaad voor egale opkomst

In het onderzoek naar zaadfracties kwam naar voren dat uniformer zaad leidt tot een meer egale opkomst. Het lichte zaad uit een zaadfractie kwam langzamer op, maar dankzij het mooie groeiseizoen en voldoende plantaantal kwam er toch een normale opbrengst in de goede maat. Van het perceel met zwaarder zaad uit dezelfde fractie kwam na een snelle opkomst een te fijne sortering. “Dit moeten we nog eens beproeven in andere omstandigheden”, vindt Wander. “Want één seizoen telt nog niet echt.”

Voor 2015 staan drie thema’s op de rol voor het QC: uniformiteit (zaadfracties, zaaitechniek en het gebruik van Terraseed Paper), residuen (gewasbescherming aanpassen aan problemen in de afzet, technieken als schoffelen onderzoeken) en bemesting (bijvoorbeeld: hoeveel stikstof moet je geven en hoe zinvol is een startbemesting).

Meer informatie over de prijzen van peen vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Peen overzicht
B-peen Emmeloord
Bio-peen Emmeloord
Schalenpeen Emmeloord
B-peen Middenmeer
C-D-peen Middenmeer
Beheer
WP Admin