Foto: Novum RegioFoto AlgemeenNieuws

LNV zoekt boeren die mee willen denken over beleid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt pluimveehouders, varkenshouders, geitenhouders en tuinders om mee te denken over het landbouwbeleid.

Deze ondernemers kunnen zich aanmelden voor de zogenaamde LNV Community, een besloten online onderzoeksplatform waar 200 agrarisch ondernemers in gesprek gaan met elkaar over het landbouwbeleid.

LNV Community

De leden van de LNV Community denken elke maand mee over thema’s die hen raken. De afgelopen periode ging het onder andere over het mestbeleid, het nieuwe GLB en het verdienvermogen van de boer. De opbrengsten uit deze gesprekken worden gedeeld met LNV. Het ministerie gebruikt deze informatie om voorstellen en adviezen beter te laten aansluiten op de praktijk.

Reacties

  1. Nu ze de landbouw totaal verwoest hebben en geen uitweg meer zien om dit aannemelijk te maken .
    Dan mag de boer weer mee denken

  2. LNV kan nog een taartpunt aansnijden om de boeren te taarten…het telefoonnummer van Volkert van der Graaf en Johan Vollenbroek heeft het min van LNV dus wat let ze…er zijn nog wel meer van die randfiguren waar LNV goed mee door een deur kan..het heeft geen zin je aan te melden ze geven zich toch niet thuis. Ze zijn daar in dat achterlijke Den Haag het contact met de werkelijkheid toch al jaren kwijt.

Beheer
WP Admin