Het is volgens deskundigen niet zinvol om te bemesten na een droge periode, omdat door de droogte de gewasgroei minder is. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

LNV: geen verlenging uitrijperiode mest

Landbouwminister Henk Staghouwer geeft geen verlenging van de uitrijtermijn van dierlijke mest.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) had hier om gevraagd, omdat veel melkveehouders door de droogte minder mest hebben kunnen uitrijden. Staghouwer oordeelt echter dat uitstel van de uitrijperiode milieutechnisch niet verantwoord is. Hij baseert zich op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM).

CDM wijst erop dat de nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater in 2018 zijn gestegen na de droogte. Mede door de regionale droogte in 2019 en 2020 bleven deze concentraties hoog in de zandregio‘s.

Daarnaast is het volgens CDM niet zinvol om te bemesten na een droge periode, omdat door de droogte de gewasgroei minder is en de mineralen nog in de bodem zitten. Het uitrijden van mest leidt dan juist tot risico op uitspoeling, aldus CDM. Staghouwer ziet het als een bedrijfsrisico als melkveehouders nu meer mest moeten opslaan of afvoeren, omdat ze het niet kunnen benutten op eigen land.

Vanggewas per 1 oktober

NMV vroeg naast uitstel van de uitrijperiode op grasland, die tot 1 september loopt, ook om coulant te zijn met de handhaving om per 1 oktober een vanggewas in te zaaien na de teelt van mais op zand- en lössgronden en om het scheurverbod voor grasland op te heffen. Ook die verzoeken worden niet gehonoreerd. Scheuren van grasland na 1 september kan zeker in een droog jaar leiden tot extra stikstofverliezen naar de bodem. Ook het later inzaaien van een vanggewas zal volgens de minister leiden tot minder stikstofopname en een hoger risico op nitraatuitspoeling, ook onder droge omstandigheden. CDM adviseert zowel bouwland als grasland niet meer te bemesten als de droogte aanhoudt. Verlening van de uitrijperiode op bouwland, die op 15 september afloopt, vindt CDM ook niet verstandig.

Reacties

 1. Slecht verhaal van slaghouwer. Nu ziet het hier zwart van de giertanken terwijl de zon nu zorgt voor extra vervluchtiging van ammoniak, terwijl er volgende week (hopelijk) wat regen in aantocht is. Dan is de benutting veel beter dan nu. Door de “klimaatverandering” is het groeiseizoen ook anders en waarschijnlijk langer, zodat er bij bemesting met regen nog een goede benutting zal zijn.

 2. Mest kan werken (groei stimuleren) en door de bodem worden opgenomen (vertering door bodemleven) als er vocht is. Dat is er niet. De regenkansen stijgen op de wat langere termijn, dat scheelt, maar tegen de tijd dat er substantieel water komt is het zo laat in het seizoen dat de mineralen en de mineralisatie uit de mest niet efficiënt meer worden benut en er relatief veel verliezen naar lucht en bodem zijn. Mest die de komende tijd zou worden uitgereden rijd je dan niet uit met een landbouwkundige logica maar met als doel de kelder leeg te krijgen. Wat overigens geen onlogische reden is vanuit de praktijk gezien.
  Het is mi niet de uitrijdatum die dit jaar ‘schuldige’ is. Het is meer de klimatologische omstandigheden, de droogte die het probleem vormt. Ook uit boerenpraktijk bezien, mest optimaal inzetten, is dit helaas niet een jaar waarin nazomer/najaarsbemesting goed kan worden benut.

 3. De jaarlijkse standaard procedure met variabele motivatie, lachwekkend.
  ik heb zo’n 2000 m3 opslag en zelf niet nodig. Helpen jullie eens: wat kan dat opleveren?
  1 voor 1 antwoorden aub.

 4. Waar in 2018 juist sprake was van goede landbouwpraktijk om niet op verdroogd gras te bemesten , is het nu anders om .
  Het omdraaien van de vlag blijkt het ministerie ook bereikt te hebben.

 5. Toch gek dat diezelfde CDM in een eigen rapport stelt dat er bemest moet worden om het organisch stofgehalte te behouden.
  Huidige normen vind men eigenlijk te krap.
  Hoog organisch stofgehalte bind dus broeikasgassen .

Beheer
WP Admin