Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

LNV erkent onduidelijkheid over bufferstroken

Het ministerie van Landbouw is nog bezig met de nadere uitwerking van de bufferstroken, waardoor ze ook geen antwoord hebben op veel vragen die boeren hebben over de bufferstroken. Het ministerie erkent dat er op dit moment veel onduidelijkheid is.

“Samen met de RVO werken we dit nu nader uit. We zullen zo snel als mogelijk hier de sector over informeren”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Bufferstroken fout ingetekend

De kaarten met bufferstroken die RVO heeft gepubliceerd veroorzaken veel onrust in agrarische sector. Veel boeren en adviseurs melden dat er verkeerde bufferstroken zijn ingetekend. In sommige gevallen zijn bijvoorbeeld langs dezelfde sloot aan de ene kant 3 meter bufferstrook en aan de andere kant 1 meter bufferstrook ingetekend. Dit bij percelen van een vergelijkbaar oppervlak. Ook zijn bufferstroken ingetekend op plaatsen zonder sloten.

LTO Nederland eist een technisch gesprek met het ministerie van Landbouw en RVO over de bufferstroken, zoals RVO die op landbouwpercelen heeft ingetekend. LTO constateert dat ze zijn ingetekend op basis van verouderde kaarten en is er geen contact geweest met de waterschappen of sloten droog of watervoerend zijn.

Volgens LTO zijn veel percelen onterecht als watervoerende sloot ingetekend. “Het is werkelijk een puinhoop die hierdoor is ontstaan, met mogelijk heel veel administratieve lasten voor ons. Dat vinden we onacceptabel”, aldus Joris Baecke, portefeuillehouder bodem en water van LTO Nederland.

LTO is ook bezorgd over de handhaving van de bufferstroken. Wat LTO betreft kan er alleen gehandhaafd worden op basis van de werkelijke situatie ter plaatse, totdat de goede sloten zijn ingetekend. Niet op basis van de fout ingetekende kaarten.

Waterschappen niet betrokken

De Unie van Waterschappen kan niet zeggen of de bufferstroken zoals RVO ze heeft ingetekend wel of niet kloppen. “Over het intekenen van bufferstroken gaan waterschappen niet”, legt een woordvoerder van UvW uit. De kaarten met typen waterlopen zijn door de waterschappen aangeleverd bij RVO en deze zijn als bron gebruikt voor de BGT, de basisregistratie grootschalige topografie.

Waterschappen gaan niet over de begrenzing van percelen. “Waterschappen zijn tot nu toe weinig betrokken bij het intekenen van de bufferstroken. RVO heeft in sneltreinvaart dit systeem moeten opzetten. Het systeem zal niet direct goed gaan. 2023 is een ‘oefenjaar’”, aldus de waterschappen.

De Tweede Kamer heeft opheldering gevraagd bij minister Adema van Landbouw. Het bemestingsseizoen begint volgende week. Adema wilde de invoering een jaar uitstellen, maar daar ging de Europese Commissie niet mee akkoord. Een regeling om de bufferstroken alsnog per 1 maart in te voeren, ligt voor bij de Tweede Kamer.

Reacties

 1. In Brussel keihard duidelijk maken dat we aan deze zooi niet meewerken. Maatschappelijke ontwrichting tgv de Brusselse ambtenaren en politici die jaloers zijn op onze landbouw. Gewoon keihard optreden net als in Parijs gisteren.

  1. Rieks, meen je nu werkelijk die onzin die je verkondigd. Zonder EEG is de Nederlandse landbouw ten dode opgeschreven.

 2. de perceelsgrenzen kloppen niet, zelf aanpassen, uren werk. Daarom kloppen de grenzen van alle sloten niet, zelf aanpassen, dagen werk. 100 landschapselementen toevoegen, grenzen aanpassen, dagen werk. naar de bufferstroken durf ik nog niet te kijken. Glashard wordt de last, en die is bij 30 percelen met sloten, hagen etc, enorm bij jou gelegd, zoek het uit. ik schat in dat ik hier een volledige werkweek mee bezig ben. schandelijk om ons met deze lasten op te zadelen, een vergoeding is niet meer dan normaal. als je het door de adviseur laat doen reken dan op veel uren dus een hoge rekening. zoals gewoonlijk kassa voor de adviseurs en de boer bloedt er wel voor. geen goed woord meer over voor deze zooi.

 3. Alle greppels en droge sloten zijn als watervoerend ingetekend.
  Volgens mij is er geen overleg met het waterschap geweest want zij hanteren de sloot met A, B of C watergang.
  (Info op waterlegger waterschap)
  Bij RVO weten ze niets!

 4. En dat alles voor de derogatie die er af gaat en iedereen moet er aan voldoen wat een flauwekul.
  Water wat Nederland binnen komt heeft al te hooge nitraatwaarden meeste grondwater niet.
  O ja en even wat anders als je dit leest de grootste overschrijding in Nederland van water zit allemaal in de buurt van de grote steden gek hè .
  Misschien wat riooloverstorten?..

  1. Beste meneer Hoving wie schreeuwde om het hardst om gelijke omstandigheden in de EEG nu krijgen we die is het weer niet goed. Dat het water wat Nederland binnen komt heeft hogere nitraatwaarden heeft is pertinent onjuist dat is stemmingmakerij en wat betreft de riolen en riool overstorten daar wordt aan gewerkt maar de meeste gemeenten ontbreekt het aan de financiële middelen om er wat aan te doen, alles heeft een prijs dat weet jij net zo goed als ik

 5. En dat alles voor de derogatie die er af gaat en iedereen moet er aan voldoen wat een flauwekul.
  Water wat Nederland binnen komt heeft al te hooge nitraatwaarden meeste grondwater niet.

Beheer
WP Admin