Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

LNV: bovengronds uitrijden niet nodig voor weidevogel

Om weidevogels te beschermen, is het niet nodig om bovengronds mest uit te rijden. Dat vindt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In reactie op vragen van de Tweede Kamer reageert Schouten dat uit praktijkvoorbeelden blijkt dat het goed mogelijk is om tijdens het uitrijden van drijfmest rekening te houden met weidevogels en nestbeschadiging, zonder de mestregelgeving te overschrijden. “Beheer en bescherming van weidevogelnesten vergt een inspanningsverplichting van de betrokken boer en die inspanningen worden waar mogelijk beloond. Dat laat onverlet dat ook een juiste uitvoering van de mestregelgeving mede ten behoeve van de natuur en biodiversiteit opgevolgd moet worden”, schrijft Schouten.

De minister wijst erop dat het verplicht injecteren van drijfmest van belang is om de ammoniakuitstoot te verlagen. Dit is ook in het belang van de natuur.

Nesten beschermen extra werk voor boer

Schouten erkent dat het extra werk is om nesten te beschermen tijdens de werkzaamheden op het land. Ze schrijft dat het waardevol is voor de natuur en de biodiversiteit. “Ik heb er dan ook waardering voor dat boeren zich hiervoor willen inspannen”, aldus de minister.

Recent nam de Tweede Kamer een motie aan die vraagt om het nieuwe mestbeleid bij de herbezinning van het mestbeleid weidevogelbestendig te maken.

Lees ook: Staf is kritisch op mest-weidevogel onderzoek

Beheer
WP Admin