Ondergelopen akker na overstromingen in Limburg in juli 2021. - Foto: Twan Wiermans AlgemeenNieuws

Limburgs watersysteem grotendeels hersteld na watersnood

Op twee locaties in Limburg staan nog grote definitieve herstelwerkzaamheden op de planning.

De Limburgse watergangen zijn weer grotendeels hersteld na het hoogwater van afgelopen zomer, zegt Waterschap Limburg. Snel na het watergeweld is begonnen met het controleren van dijken, watergangen, regenwaterbuffers, meetapparatuur, stuwen en andere cruciale punten in het watersysteem.

Met name het beeksysteem (waaronder de Geul en de Roer) kon de enorme hoeveelheden water deze zomer niet aan en zorgde voor veel wateroverlast, materiële en psychische schade. Voor Waterschap Limburg was deze crisis de start van een tweede megaoperatie die nog altijd voortduurt.

Omvangrijke schade

Op 9 locaties was de schade zodanig omvangrijk en complex, dat het herstel is opgepakt door een speciaal vrijgemaakt projectteam. Een deel hiervan is nog in uitvoering. Op andere plekken zoals in Valkenburg aan de Geul zijn noodmaatregelen getroffen waar nog geen definitieve oplossing voor is. Daar bleek de schade zo omvangrijk, dat eerst tijdelijk een nieuwe kademuur van grote betonnen blokken voor de beschadigde muur is gezet.

Op twee locaties staan nu nog grote definitieve herstelwerkzaamheden op de planning. Desalniettemin concludeert het waterschap dat vijf maanden na de crisis het watersysteem van Waterschap Limburg vrijwel geheel is hersteld.

Beheer
WP Admin