Foto: ANP AlgemeenNieuws

Limburg helpt ‘marginale’ agrarische bedrijven

Zeker 100 Limburgse agrarische bedrijven moeten binnen 1 jaar worden geholpen. Provincie Limburg heeft daarvoor Ondernemersklankbord (OKB) een subsidie verleend van bijna € 40.000.

De boerenbedrijven krijgen hiermee belangeloos hulp bij juridische, financiële en economische vragen of problemen. Het project loopt tot 1 november 2018.

Faillisementen van ‘marginale ondernemers’ voorkomen

De bedoeling is om via dit project ‘marginale’ ondernemers in de agrarische sector te begeleiden. De verwachting is dat zo faillissementen worden voorkomen en de werkgelegenheid in de agrarische sector voor Limburg blijft behouden.

Dringende hulpvraag

Ondernemers met een dringende hulpvraag worden opgespoord via netwerken en kanalen van banken, LLTB, accountants, maatschappelijk werk, afdelingen sociale zaken van gemeenten en veevoederleveranciers.

Beheer
WP Admin