AkkerbouwOpinie

Liever geen ‘Ja, maar…’

Al stel ik in mijn column slecht beleid aan de kaak, daarmee wijzigt dat beleid nog niet.

Vaak schrijf ik een column waarmee ik probeer beleidsmakers, politici en bestuurders, en ondernemers (ook wij boeren), te bereiken over zaken waar ik het niet mee eens ben. Ik probeer het probleem uit te leggen en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Vaak zeggen beleidsmakers en politici dat de beste stuurlui aan wal staan. En inderdaad, het is makkelijk kritiek geven in mijn columns. Toch zijn wij boeren de stuurlui die de zee trotseren. Wij moeten varen met het ­beleid dat zij maken. Steeds vaker worden beslissingen door mensen genomen die amper weet hebben van de gevolgen van hun beslissingen en keuzes voor onze bedrijven. Ik probeer in mijn columns hun daar op te wijzen en hoop dat ze daar de vruchten van plukken. Maar ja?

Zondag 15 februari was kunstenaar Daan Roosegaarde bij Ivo Niehe in de TV Show. Roosegaarde zit vol goede ideeën en heeft een bloedhekel aan twee woordjes waar vele politici en beleidsmakers zich achter verschuilen: ‘Ja, maar…’ Ook ik moet vaak deze twee woordjes aanhoren.

Als je een goed beleid wilt voeren, dan ga je met de mensen in overleg over wat de gevolgen van het beleid zijn. Hoe deze gevolgen positief beïnvloed kunnen worden. Het liefst op een eerlijke manier, zodat eenieder hetzelfde vaarwater mag bevaren. Hou het simpel. Blijkbaar weten vele beleidsmakers niet wat simpel is. Probeer oplossingen te vinden en verschuil je niet achter de woorden ‘Ja, maar…’

In februari 2012 schreef ik een column over het GLB-beleid. Ik wees erop het simpel te houden en de pot eerlijk te verdelen. Nu de nieuwe regels van het GLB-beleid bekend zijn, mag geconcludeerd worden dat het weer een complexe materie is geworden. Vele voorlichters en adviseurs kunnen dan weer flink verdienen, want veel ondernemers besteden dit uit, bang om iets fout te doen.

Ook mag je wel stellen dat het geld opnieuw niet eerlijk wordt verdeeld. Voor veel bedrijven pakt het zelfs negatief uit. Pachters moeten enkele honderden euro’s per hectares meer pacht gaan betalen. De grond is of wordt zo’n € 10.000 per hectare duurder door dit GLB-beleid. Gaat de politiek melkuitbreiding (of mestuitbreiding) koppelen aan grondgebondenheid, dan zal de grond nog duurder worden. En de pacht ook.

Helaas moet ik concluderen dat ook mijn invloed als columnist zeer beperkt is. Wel zijn er nog steeds genoeg onderwerpen om over te schrijven. Het doet me wel goed als een jonge ondernemer initiatief neemt om deze problemen via een brief bij de Tweede Kamer en bij de staatssecretaris van Economische Zaken aan te kaarten. Hoop doet leven. Tot slot, van de socialistische PvdA had je eigenlijk een eerlijker en socialer beleid verwacht. Maar ja…

Beheer
WP Admin