Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Lidstaten akkoord met droogtemaatregelen EU

De lidstaten van de EU zijn akkoord met de voorgestelde droogtemaatregelen van de Europese Commissie. De verwachting is, na deze overeenstemming, dat het besluit in september formeel wordt aangenomen.

De voorstellen zijn vergelijkbaar met vorig jaar, een aantal uitzonderingen op de vergroeningseisen met de mogelijkheid om GLB-gelden gedeeltelijk eerder uit te betalen. Brussel staat toe dat voedergewassen die in de herfst gezaaid worden, meetellen als vanggewas voor de vergroeningseisen. Ook de minimale periode van acht weken voor vanggewassen mag ingekort worden, zodat akkerbouwers wintergewassen op tijd in kunnen zaaien. Verder mag eventueel braakliggend land aangemerkt worden als ecologisch aandachtsgebied, ook als daar eerder dit jaar van geoogst is.

Overbruggingskrediet

Brussel staat lidstaten ook toe om 70% van de GLB-toeslagen vanaf medio oktober uit te betalen. Nederland maakte hier vorig jaar geen gebruik van en volgt dit jaar die lijn. Mochten boeren toch tegen cashtekorten aan lopen, dan kunnen zij – net als vorig jaar – een verklaring van RVO.nl krijgen, waarmee zij een overbruggingskrediet kunnen aanvragen”, aldus het ministerie eerder deze zomer.

Hogan zegt in nauw contact te staan met de landbouwministers van de getroffen lidstaten over de droogtemaatregelen.

Beheer
WP Admin