Premium
Foto: Herbert Wiggerman RundveeColumn

‘Leve de melkquotering’

Reacties

 1. Ik zie liever een analyse OVER het staarten tellen. Wat zijn de voor en nadelen. Men zou kunnen kiezen om per binnenkort een datum te stellen, en dan GEEN KORTING. De dan aanwezige dieren tellen. Die dieren die men heeft die dag tellen. De kwestie pas/melders is meteen opgelost. Eenieder die die dieren had krijgt daarvoor rechten om ze op dat adres. Dat is voortaan hun vergunning. Boeren zonder dieren al langere tijd verliezen hun rechten. Rechten zijn uitwisselbaar tussen diergroepen. Boeren die willen stoppen kunnen hun rechten verkopen aan derden en aan de overheid. Slechts bij zeer hoge uitzondering in een enkel geval zal er een uitzondering gemaakt worden voor een ernstige individuele situatie.

  1. Ja hans en om de problemen metteen op te lossen max 170 Kg N/per ha aan rechten uit geven .(De maxEU norm voor het bemesten met dierlijke mest zonder derogatie )
   Zo simpel is het niet .
   Want ook al heb je al jaren 0 stuks vee je hebt de latente ruimte ook nodig als je bij een N2000 GEBIED zit en wilt met iets anders uitbreiden wat niks met vee te maken heeft .
   Overal komt stikstof bij vrij .
   Bouwen /werken / verkeer /vee .

 2. Schouten ziet nu eenmaal liever een extensieve 8000liter koe dan een intensieve 12000l koe, íets met eiwit van eigen grond?

  1. Zekers attie, maar schouten weet niet dat als de overheid koe-rechten gaat geven , die extensieve 8.000 ltr koe ingewisseld wordt naar een intensieve 12.000 koe

  2. Vooruit farmerbn, hebben we toch nog een plan b als derogatie omvalt, kavel vol zetten met mais silo met schroot erbij en op naar de 12000ltr.

 3. Ik mis iets in het verhaal van Roel Jongeneel.
  Het achterliggende probleem is de voorgenomen aanpassing van de fosfaatexcretienormen voor melkkoeien. De werkelijke excretie blijkt lager te zijn dan de huidige normen. Als men de normen gaat aanpassen kunnen boeren binnen dezelfde fosfaatrechten meer koeien houden. Dit zal een toename van stikstofuitstoot veroorzaken die ongewenst is. Voor de boeren is deze toename geen probleem omdat de meeste boeren voldoende latente ruimte hebben om niet in de problemen te komen met hun vergunning.
  De minister wil toename van de stikstofuitstoot voorkomen en zoekt naar een oplossing waarbij de excretienormen aangepast kunnen worden zonder dat het aantal koeien en daarmee de stikstofuitstoot kan toenemen.

  1. Wat ik me dan weer afvraag. Als de fosfaat excretie lager is als de berekeningen.is dan de stikstof excretie niet ook lager als de berekeningen #dtv

  2. Meer koeien met de ZELFDE productie leidt tot meer stikstof .
   Misschien is er wel ruimte in de nb vergunning maar de stikstof plaatsings ruimte binnen het bedrijf dan dat is 170 of 230 of 250 kgN / HA .
   en zoals het er nu naar uit ziet IN 2022 Voor alle bedrijven 170 .
   Probleem de wereld uit sommige bedrijven zullen moeten inkrimpen anderen hebben er geen last van of krijgen de kans om uit te breiden .
   Ben het met bennie eens alleen uit breiden .
   Als je plaatsingsruimte hebt op je bedrijf

  3. Binnen dierrechten varkens/pluimvee kon door verbetering van de technische resultaten (o.a. biggenproductie, daggroei) een groei van plaatsvinden van > 35% in vleesproductie plaatsvinden.
   Dat zullen ze binnen LNV absoluut willen voorkomen in de rundveehouderij.

 4. Bennie heeft hier vaak voorgesteld om na de quotering alleen boeren uitbreiding van de veestapel te geven als ze daar grond onder hadden. Of als ze in een vee-arme regio wonen. Zlto heeft dat waarschijnlijk tegen gehouden. We hebben niet naar bennie geluisterd. Door teveel uitbreiding hebben rfc, overheid , rabo én lto gekozen voor fosfaatrechten. Rfc wilde minder melk, de overheid minder vee, de rabo minder failliete boeren en lto- bestuurders voorkennis.

  1. Dat hele rijtje heet nu AGRI NL.
   En die steken echt geen poot uit als de latente stikstofruimte ter discussie komt .
   Piepen voor de show dat wel .
   Het grootste gevaar is dat de derogatie niet verlengd wordt .
   Dan zullen ze alles in het werk zetten om hun gemeenschappelijk belang ( het instandhouden van de productie )overeind te houden .
   En Waarschijnlijk door de hele sector verantwoordelijk te houden voor het probleem

  2. Om de veestapel te begrenzen heb je altijd productierechten nodig, in welke vorm dan ook. Dat kan melkquotum, fosfaatrechten of dierrechten zijn.
   Om de prijs van productierechten laag te houden moet je aankoop van productierechten grondafhankelijk maken. Dus alleen rechten kopen tot een vastgesteld maximum per hectare.
   Direct met invoering van het melkquotum had men moeten bepalen dat je quotum mag kopen tot een maximum van 18.000 liter per hectare. Dan was het quotum waarschijnlijk net zo duur geweest als in Duitsland waar het maar een kwart koste van wat het in Nederland koste. Tegen die prijs was ook het voortbestaan van het quotum of een ander productierecht wat er voor in de plaats was gekomen geen probleem geweest.
   In feite kun je stellen dat het niet maximaliseren van de aankoop van quotum op basis van grond dé oorzaak is van de meeste ellende die wij nu in de melkveehouderij hebben.

 5. Lnv probeert het leuk
  Maar is kansloos gezien de jurisprudentie
  Onherroepelijke NB vergunningen verleend voor 2-7-2015 zijn “solid as a rock”
  Maar…. proberen mag hoor
  Alles begint met proberen
  Wanneer lnv net zoveel zou steken in het zoeken naar oplossingen ipv het verzinnen van excuses…waar zouden er dan staan?

 6. Het is niet dat het een probleem is als er meer koeien komen, alleen dan eten de boeren zijn eigen latente ruimte op! En dat nou precies wat ze in den haag nie willen! Die wil den haag hebben dan kunnen kostenloos hun “problemen” zoals schiphol op lossen.

Beheer
WP Admin