Foto: Peter Roek AlgemeenCommentaar

‘Lessen uit Frankrijk’

Watertekort noopt tot herbezinning teelten

1976 is ver weg, maar een plek in het illustere rijtje met records komt dichterbij. Vers in het geheugen ligt nog 2018 waar op 8 augustus een neerslagtekort van 309 millimeter werd gemeten. Extreem droog, heet en zonnig, typeerde het KNMI 2018, en met ernstige gevolgen voor de opbrengsten en kwaliteit van de producten. Het jaar 2019 begon met de erfenis uit 2018. In het Oosten werd zelfs even het neerslagtekort uit 1976 aangetikt. Ook 2020 was uitzonderlijk droog, zelfs na een extreem natte februari.

Ver boven gemiddelde

En nu 2022. Het neerslagtekort staat 4 augustus op 228 millimeter, en steekt daarmee al ver boven het gemiddelde van de 5% droogste jaren uit. Sinds woensdag geldt er een officieel waterkort. En wie naar de weersverwachting van de komende weken kijkt, ziet weinig goeds.

De effecten van de droogte worden in steeds meer regio’s zichtbaar; zoals in Zeeland met de verzilting. In het Oosten en het Zuiden is het kurkdroog. De schep in de grond pakt alleen maar mul zand. Beregening biedt op enkele plekken nog iets van soelaas, tegen torenhoge kosten dat wel.

Beregening biedt op enkele plekken nog iets van soelaas, tegen torenhoge kosten dat wel

Maar zelfs die optie komt in het gedrang nu het kabinet een landelijk team instelt om maatregelen te nemen. De maatregelen moeten dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur beschermen. Vanuit Den Haag kunnen straks regionale verboden worden afgekondigd. De strijd om het grond- én ook oppervlaktewater als onderdeel van de verdringingsreeks  is echt losgebarsten.

Niet meer te ontkennen

Met zoveel records na records is klimaatverandering niet meer te ontkennen. De landbouw moet zich opmaken voor een ander klimaat. Geen fijne vaststelling in een periode dat stikstof nog het debat domineert, en maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken op de deur kloppen.

De landbouw moet zich opmaken voor een ander klimaat

In de akkerbouw loopt een onderzoek Klimaatadaptie Open Teelten. Een combinatie van verbetering van bodemkwaliteit, teeltmaatregelen en irrigatie kan de risico’s door extreem weer verkleinen. Het project loopt nog tot 2023. “Sommige teelten kunnen onrendabel worden”, waarschuwde Edwin Michiels, akkerbouwer en voorzitter van de begeleidingsgroep bij de start in 2020. Vraag natuurlijk is wat dan de alternatieven zijn, en waar in Nederland? Moeten we in Frankrijk lessen oppikken?

Meer belang hechten aan voedselproductie

Is het een optie om dit traject nog mee te nemen in het gebiedsgericht beleid dat de provincies uitwerken? Ja! Waterwinning knelt hier en daar al. Het is duidelijk dat bij het uitdelen van water kwetsbare natuur vóór landbouw in de rij staat. Je kunt overwegen (kapitaalsintensieve) gewassen een hogere ranking in de verdringingsreeks toe te kennen. Sowieso moet voedselproductie hoger aangeslagen worden dan bijvoorbeeld recreatie.

Toegegeven, het plaatje wordt er niet eenvoudiger op. Tegelijkertijd wil je niet jaar op jaar met ‘reorganisatieplannen’ te maken krijgen.

Reacties

  1. Het klimaat veranderde al lang voordat de mensheid zijn opgang maakte. Ik woon aan de rand van wat eens een tropische binnenzee was. Zo’n 8000 jaar geleden werd de curve van de de zeespiegel stijging vlak. Daarvoor waren er zo’n 6000 jaar van snelle stijging. Juist nu dat de curve vrijwel is vlak is wordt ons aangepraat dat de wereld vergaat en dat wij daar de schuldigen van zijn. Ook wordt vaak zeespiegel stijging aangehaald terwijl in werkelijkheid het land zakt. Mensen zijn meestal te lui en een aantal zijn te dom om zelf de grafieken op te zoeken. Het is makkelijker om met de luidste schreeuwers mee te lopen… Wie zelf kan nadenken en bereid is te zoeken in het verleden komt er al snel achter dat het in Europa in het verleden ook wel droog is geweest. Zo droog en heet zelfs dat rivieren droog stonden en duizenden mensen stierven van hitte en dorst. Zoek op: Freeman Dyson on CO2.

  2. Laten we ons als boer niet rijk rekenen en denken “Voedselproductie zal wel voorrang krijgen bij water gebreuk dan bv. Voetblvelden”. Onze elite vindt voetbal noodzakelijke spelen, spelen die al vanaf de Romijnen nodig zijn gebleken om het volk rustig te houden. Voedsel kunnen we goedkoop importeren van elders op de wereld en dat er dan (vermoedelijk) een aanslag wordt geleverd op de nutuur in de vorm van irrigatie, ontbossing, Jammer dan maar het kan niet anders. Het kan ook dat onze leiders zich blind staren op kunst voedsel uit een fabriek of meelwormen die schijnen te groeien van voedsel dat er zomaar is. Niet heus!!

    1. han, boombladeren en bermgras, daar kunnen we al mee beginnen ( laten we de groenen/vegetariers voorrang geven) mits ze niet teveel stikstof/ co2 uitstoot hebben . goed minder groei van voedsel is de beste remedie tegen de gekheid van de linkse partijen.

Beheer
WP Admin