Partner
RundveePartner

Lely Sphere: een innovatieve oplossing voor de landbouw

Tijdens ons bezoek aan melkveehouder Peter Hulsbos vertelde hij over de recente installatie van zijn Lely Sphere. Dit geavanceerde systeem scheidt drie waardevolle mineralenstromen: kaliumrijke urine, organische stikstof en fosfaat uit vaste mest, en hoogwaardige minerale stikstof uit de aangezuurde oplossing van het filtersysteem.

Met deze baanbrekende technologie kun je elke meststof optimaal benutten om de bodem en gewassen op het juiste moment en de juiste plaats te voorzien van de perfecte voedingsstoffen. De definitieve emissiefactor voor de Lely Sphere bedraagt 3 kg ammoniak per dierplaats per jaar en betekent gemiddeld 77% reductie in ammoniakemissie in de stal! Peter gelooft sterk in de kracht van innovatie om het verschil te maken in de landbouw.

Gemiddeld 77% ammoniakreductie met Lely Sphere

Tijdens het video-interview onthulde Peter enthousiast het fascinerende installatieproces van de Lely Sphere:

Beheer
WP Admin