André van Troost, CEO Lely: “Deze reorganisatie zal zeker niet leiden tot verlies van arbeidsplaatsen.” - Foto: Roel Dijkstra RundveeNieuws

Lely past structuur aan

Lely gaat de aansturing van zijn activiteiten veranderen. De reorganisatie wordt nu voorbereid, zal zeker niet leiden tot ontslagen en is in september afgerond. Gesprekken met de ondernemingsraad zijn al gestart.

Dat stelde CEO André van Troost tijdens Lely’s Boerderij van de Toekomst 2035-event. Daar waren klanten en dealers uit de hele wereld aanwezig.

De nieuwe aansturing is volgens Van Troost ingezet omdat de omzetgroei juist in de sectoren XL en grass based plaatsvindt. “Daarvoor moet innovatie gericht worden ingezet. We komen medio volgend jaar met veel nieuwe toepassingen die juist op grootschalige melkveehouderij, meer dan 1.000 koeien, en extensieve productiesystemen zoals in Ierland en Nieuw-Zeeland gericht zijn.”

Innoveren in vijf thema’s

De Nederlandse veehouders schaart Van troost onder de family farms. Daar is de aandacht voor individuele dieren het grootst en komt de arbeid vooral vanuit de ondernemer en zijn gezinsleden. “Voor Lely blijft de Nederlandse boer op plek 1 en 2 in onze aandacht staan.”

Van Troost gaf in zijn presentatie aan dat Lely innoveert in vijf thema’s:

  • vermindering van de milieu-impact,
  • verhogen winstgevendheid van de boerenbedrijven,
  • dichter bij elkaar brengen van boer en consument,
  • verdere verbetering van diergezondheid,
  • productie van duurzame, voedingsrijke zuivel.

Hij kondigde in dat kader ook aan het MijnBoerderij-concept voor alle gebruikers van Lely-producten beschikbaar te gaan stellen. “Bij dierlijk eiwit wordt informatie over herkomst en productiewijze cruciaal”, aldus Van Troost. “Daar kan MijnBoerderij een grote rol in spelen.”

Beheer
WP Admin