AlgemeenNieuws

LEI schoont berekening voor mengvoerprijzen op

Wageningen – Onderzoeksinstituut LEI heeft met ingang van 1 juli zijn berekening van de maandelijkse gemiddelde mengvoederprijzen aangepast. LEI vond dat noodzakelijk om de prijsontwikkeling van mengvoeders zo betrouwbaar mogelijk te kunnen weergeven.

LEI stelt per diersector een maximum aan de invloed van individuele mengvoederbedrijven op de prijsberekening. Daarnaast beperkt LEI de invloed van waarnemingen die sterk afwijken van het algehele marktbeeld. De nieuwe methodiek heeft de meeste invloed op de prijzen van mengvoer voor runderen en pluimvee. Runderbrok valt een procent duurder uit, meelproducten voor pluimvee 2 tot 5 procent goedkoper.

Een aantal mengvoederbedrijven verschaft het LEI op vrijwillige basis prijzen. Daarvan berekent het instituut gewogen gemiddelden, voor statistische en onderzoeksdoeleinden. Voor de boer geven de LEI-statistieken een beeld van het gemiddelde prijspeil van de mengvoeders.

De prijzen worden gewogen met de binnenlandse afzet per diersector. Zo tellen prijsveranderingen bij producten van grote bedrijven zwaarder mee ten opzichte van kleinere bedrijven. Vanwege de voortgaande concentratie in de mengvoedersector is met ingang van 1 juli de weging van de deelnemende bedrijven per diersector gemaximaliseerd. Dankzij invoering van deze ‘capping factor’ blijft de berekende maandprijs gebaseerd op voldoende waarnemingen. Ook heeft LEI de methodiek aangepast vanwege het groeiende assortiment aan producten en voerreeksen.

Een derde ingreep van het LEI is dat er van een aantal producten alleen nog een gemiddelde jaarprijs wordt gepubliceerd in plaats van een maandelijkse publicatie. Dit betreft voornamelijk producten uit kleine sectoren (konijnen, schapen, paarden, kalkoenen). Ook de maandelijkse prijspublicatie van babykalverkorrel en opfokkalvermelk vervallen.

Tot slot komen voor de pluimveehouderij de prijzen van volledig vleeskuikenkorrel en afmestkorrel te vervallen en wordt de prijs van geconcentreerd vleeskuikenkorrel met circa 35 procent tarwe opgenomen in het prijzenoverzicht.

Beheer
WP Admin