Lely-voerrobot aan het werk op melkveebedrijf. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Leasen automatisch voersysteem én voerkeuken

Lely Finance heeft voor klanten voor het automatisch voersysteem Vector de mogelijkheid om het gebouw van de voerkeuken mee te financieren in een leaseconstructie. Dit is bijzonder omdat normaal gesproken gebouwen niet geleasd kunnen worden.

Afhankelijk van de wensen van de veehouder kan de voerkeuken in verschillende groottes worden geleverd en kan zowel de onderbouw als de bovenbouw meegeleasd worden. Leasen van een automatisch voersysteem met voerkeuken is een financieringsvorm waar boeren vaker voor zullen kiezen, is de verwachting bij Lely.

Vast bedrag per maand bij leaseconstructie

Met een leaseconstructie gebruikt een veehouder niet alle liquide middelen maar krijgt hij de mogelijkheid om te betalen via een vast bedrag per maand. Eind maart van dit jaar is de eerste Vector inclusief voerkeuken via lease opgeleverd.

Beheer
WP Admin