Partner
Op veel percelen wordt nu later gezaaid dan oorspronkelijk de bedoeling was, terwijl de rassenkeuze mogelijk op een vroege zaai was gebaseerd. - Foto: KWS RundveePartner

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs!

Een voldoende hoge bodemtemperatuur voor een vlotte kieming is zeer belangrijk.

Zeker in vergelijking met de afgelopen drie jaar is dit voorjaar koud begonnen. Als gevolg van deze koude is de zaai van maïs vertraagd op gang gekomen en nog lang niet overal afgerond.

Bodemtemperatuur minimaal 10 graden Celsius

Voor een optimale kieming en beginontwikkeling dient de bodemtemperatuur op zaaidiepte minimaal 10 graden Celsius te zijn. Zaai van de maïs onder te koude condities geeft kans op een slechte en trage kieming en mogelijk uitval door een aantasting van kiem- en bodemschimmels. Zeker wanneer het in de periode na de zaai ook nog koud blijft.

Wanneer de tijd tussen zaai en opkomst langer duurt dan 10 tot 14 dagen, kan de groeipunt (wortel/spruit) worden aangepakt door deze schimmels. Een groeipunt is veel kleiner dan een speldeknop. Vanwege deze kleine afmeting is de kans op beschadiging extra groot. Wanneer de spruit is aangetast door kiemschimmels, dan is het gebeurd met de opkomst van deze maïsplant. Wanneer er sprake is van wortelvertakking, dan heeft de kiemschimmel geen kans meer en zal de maïsplant zich goed ontwikkelen. Het is zo belangrijk om te letten op de temperatuur en weersverwachting in de periode rond, maar vooral ook na de zaai!

Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte van minimaal 10 graden Celsius. - Foto: KWS
Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte van minimaal 10 graden Celsius. – Foto: KWS

Pas de rassenkeuze aan bij (ver)late zaai

Op veel percelen wordt nu later gezaaid dan oorspronkelijk de bedoeling was, terwijl de rassenkeuze mogelijk op een vroege zaai was gebaseerd. Het (te) laat zaaien van deze rassen resulteert in een (te) late oogst of de oogst van een niet-rijp gewas. De oogst van niet-rijpe maïs kost per hectare al gauw € 300 als gevolg van een lagere voederwaarde uit zetmeel per kilogram drogestof en een lagere zetmeelopbrengst per hectare. Dit tekort moet vervolgens dan weer duur aangekocht worden. Alle reden dus om te kiezen voor tijdig rijpe maïs.

Juist om deze hierboven beschreven redenen, maar ook om te streven naar een zo hoog mogelijk saldo, is kiezen voor maïs met tijdig afrijpende kolven in combinatie met een zo hoog mogelijke korrelopbrengst heel belangrijk. Tijdig afrijpende maïs kan ook echt tijdig geoogst worden. Vaak is deze maïs in de korrelafrijping juist vaak verrassend vroeg!

Wilt u ook een tijdig rijp gewas oogsten? Kies dan voor PAPAGENO of EXELON

Bij oogst op het juiste moment is de opbrengst van de korrel dominerend, zeer zeker ook bij de oogst van de maïs als silomaïs. Dit komt tot uiting in hoge drogestof- en voederwaardeopbrengsten. Daarnaast is ook de voederwaarde een goede indicator van de kwaliteit van PAPAGENO. Niets voor niets dat PAPAGENO in het zeer vroege segment (FAO 200) een aanbeveling heeft gekregen op de Officiële Rassenlijsten in Nederland en België.

PAPAGENO geeft samen met Snelle Lente Rogge de hoogste drogestof-, eiwit- en zetmeelopbrengst per hectare. - Foto: KWS
PAPAGENO geeft samen met Snelle Lente Rogge de hoogste drogestof-, eiwit- en zetmeelopbrengst per hectare. – Foto: KWS

PAPAGENO kan zeer zeker rijp geoogst worden voor 1 oktober in de hele Benelux, wat tevens maakt dat er daarna met succes Snelle Lente Rogge op hetzelfde perceel geteeld kan worden. PAPAGENO geeft samen met Snelle Lente Rogge de hoogste drogestof-, eiwit- en zetmeelopbrengst per hectare.

EXELON als het echt vroeg moet zijn

Het allervroegste ras op alle rassenlijsten in de Benelux is EXELON. Het maïsras is met FAO 170 een ultravroeg ras en kan daarmee nu nog heel goed in het Noorden van Nederland en het Westen van België gezaaid worden zonder dat er angst hoeft te zijn dat het ras niet op tijd rijp wordt.

Het allervroegste ras op alle rassenlijsten in de Benelux is EXELON. - Foto: KWS
Het allervroegste ras op alle rassenlijsten in de Benelux is EXELON. – Foto: KWS

EXELON kent een goede beginontwikkeling (snelheid grondbedekking) en is stevig. Twee belangrijke eigenschappen voor de teelt in de genoemde regio’s.

In de resultaten zoals gepresenteerd in de eerste grafiek, staat om reden van vroegrijpheid en opbrengst de korrelopbrengst van maïsrassen voor zowel korrelmaïs- als silomaïsdoeleinden centraal. Uit de proeven in deze grafieken is werkelijke vroegrijpheid en opbrengst vastgesteld. Daaruit blijkt dan ook dat sommige maïsrassen, die in de praktijk als ‘vroeg’ worden verkocht, in werkelijkheid helemaal niet zo vroeg zijn. Met deze rassen wordt dan ook niet het optimale saldo uit een rijpe korrel behaald.

Ook hier geldt weer dat het goed is om daar als teler alert op te zijn. Zeker wanneer er later dan gepland gezaaid moet worden als gevolg van de lagere temperaturen dan normaal in april.

Kom naar de gratis studiedag over mais op 16 september in Venray. Volg workshops, bekijk demo’s, ga langs bij verschillende stands en bezoek de machinestraat om kennis op te doen voor jouw snijmaisteelt. Bekijk het hele programma en meld je aan.

Beheer
WP Admin