<em>Foto: Hans Prinsen</em> AkkerbouwNieuws

Late zaai van cichorei kost inulineopbrengst

Iedere dag dat cichorei na 1 april gezaaid wordt kost minimaal 30 kilo inuline per hectare per dag. Dat meldt de agrarische dienst van cichoreiverwerker Sensus op basis van onderzoek.

Sensus adviseert dan ook om zodra de grond het toelaat een zaaibed klaar te leggen en direct aansluitend te zaaien.

Minder groeidagen

Zaaien na 1 april gaat ten koste van de opbrengst door het afnemende aantal groeidagen. Tot half april is de opbrengstderving ongeveer 30 kilo inuline per hectare per dag. Vanaf half april tot 1 mei loopt dit verlies zelfs op tot 60 kilo inuline per hectare per dag.

1,3 ton per hectare minder inuline

Zaaien op 1 mei heeft, in vergelijking met zaaien op 1 april, een lagere inulineopbrengst van 1,3 ton per hectare tot gevolg. Dat komt overeen met ongeveer 8 ton wortels.

Tijdig zaaien is dus één van de teeltmaatregelen  die het mogelijk maken om de doelstelling van 10 ton inuline per hectare te halen. Sensus wil in de komende 10 jaar tijd naar een gemiddeld opbrengstniveau van 10 ton inuline of meer per hectare cichorei.