Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Langetermijnverwachting melkprijs € 38,50

De gemiddelde melkprijs tot en met 2032 komt uit op € 38,50 per 100 kilo melk. Dat verwacht het panel Langetermijnprognose melkveehouderij, waarin banken, accountantsbureaus.

LTO, ZuivelNL, RVO, DLV Advies en Wageningen UR zitting hebben. Vorig jaar werd nog gerekend met een gemiddelde melkprijs van € 37 tot 2031. De gemiddelde melkprijs en de normen worden opgenomen in de Kwantitatieve Informatie Veehouderij en deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen door en/of voor veehouders en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische- en financieringsvraagstukken binnen de overheid.

Stijgende kosten

Deze melkprijs is inclusief alle nabetalingen en toeslagen. Bijschrijvingen, ledenrekening worden buiten beschouwing gelaten en het bedrag is exclusief btw. Het panel verwacht dat de kosten zullen stijgen door de inpassing van klimaat-, biodiversiteits- en grondgebondenheidsdoelstellingen. Ook ziet het de bewerkingskosten verder toenemen. Er is rekening gehouden met een productiedaling als gevolg van extensivering en een onrustige markt. Op korte termijn liggen prijsniveaus van melk als voer op een veel hoger niveau.

EU als basis

De prognose voor de melkprijs wordt gebaseerd op de EU Agricultural Outlook van de EU-commissie, waarbij het deskundigenpanel een inschatting maakt over de invloed van de ontwikkelingen. Naast de melkprijs maakt het ook een inschatting van de voerprijzen. De voerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden verhoogd met 10%, wat neerkomt op een verhoging van € 2,50 per 100 kilo voer. Eiwitrijke voeders, zoals snijmaiskernbrok worden zelfs € 3,50 duurder.

Kosten voor mestafzet zijn volgens de deskundigen sterk regionaal gebonden en kunnen uiteenlopen van € 5 tot € 13 per kuub mest. Of de mest regulier wordt afgezet, of op basis van een mestverwerkingsovereenkomst (MVO) of vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) is hierin essentieel, door extra kosten die de laatste twee opties met zich meebrengen. Extra kosten voor bemonstering en analyse zijn tussen € 1,50 en € 3 per kuub.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Reacties

  1. Altijd mooi die deskundigen die 10 jaar vooruit kunnen kijken. Ze kunnen nog geen jaar vooruit kijken . Als je 1 jaar geleden gezegd had dat Campina € 52.- gaat uitbetalen hadden ze je voor gek verklaard.

  2. Laten we hopen dat de melkprijs nooit meer onder de 40 cent zakt. Een groot deel van de kosten gaat ook niet meer terug zakken naar het oude niveau. 38,5 cent is een garantie voor nieuwe schaarste want hiervoor kunnen zowel hier als in de rest van de wereld melkveehouders niet meer melken.

Beheer
WP Admin