AlgemeenNieuws

Landinrichting Franekeradeel-Harlingen van start

Franeker – Het landinrichtingsproject Franekeradeel-Harlingen kan van start, aldus Dienst Landelijk Gebied, die de projectleiding heeft. In 2014 wordt begonnen met het werk. Problemen als gevolg van bodemdaling en klimaatveranderingen in het gebied Franekeradeel-Harlingen worden aangepakt.

Het inrichtingsplan bestaat uit verschillende herstelmaatregelen. Ook worden er maatregelen getroffen om de waterhuishouding en de landbouwstructuur te verbeteren. Recreatie, cultuurhistorie en verbetering van de leefbaarheid in de dorpen maken eveneens onderdeel uit van het plan.

De eerste maatregelen zijn verhoging van boezemkades, vervanging van een gemaal en brug en de dorpsreconstructies van Wijnaldum en Oosterbierum. Het plan wordt in de komende acht jaar uitgevoerd. In 2021 moet de uitvoering klaar zijn. Van de circa 48 miljoen euro voor het landinrichtingsproject is 5,7 miljoen bestemd voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum verbeteren. Gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Friesland installeerde maandag in Sexbierum de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen, die de taak heeft het inrichtingsplan uit te voeren.