Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Landelijke Landbouw Normen 2019 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouw Normen 2019 gepubliceerd.

Het zijn de normbedragen die door agrarische ondernemers of hun fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten worden gebruikt. De normen zijn in nauwe samenwerking tussen LTO Nederland, de verenigingen van accountants- en belastingadviesorganisaties en de Belastingdienst voorbereid en vastgesteld.

Uniforme uitleg

De agrarische sector heeft als enige sector in Nederland deze afspraken met de Belastingdienst. De normen zorgen voor een uniforme uitleg over de hoogte van kosten, waarde van dieren of te hanteren afschrijvingspercentages in de fiscale aangifte. Discussies over en het onderbouwen van de waarde van bijvoorbeeld een koe, varken of fruitopstanden of afschrijving van landbouwmachines worden daarmee voorkomen.

Aan het overleg namen vertegenwoordigers deel van LTO Nederland, de organisatie van accountants- en adviesbureaus SRA, de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus, de vereniging van zelfstandige accountants- en administratiekantoren De TAAK, Ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

De Landelijke Landbouw Normen 2019 zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Beheer
WP Admin