Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Landbouwgrond potentieel grote energieleverancier

Natuurlijke graslanden en voormalige landbouwgronden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van biobrandstoffen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschift Nature Climate Change.

De productie kan overeenkomen met ongeveer 30% van het jaarlijks energieverbruik voor transport. Wanneer ook bossen zouden worden aangewend voor de energieproductie, zou zelfs de gehele huidige energiebehoefte van de transportsector kunnen worden voorzien vanuit biobrandstof.

Eerste auteur van de publicatie is Vassilis Daioglou, die is verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Aan het onderzoek is ook meegewerkt door de Universiteit Utrecht.

Geen extra koolstof in de atmosfeer

Productie van biobrandstoffen heeft het nadeel dat de gewassen niet worden gebruikt om CO2 (een broeikasgas) op te slaan. Het voordeel is dat er geen extra CO2 in de atmosfeer wordt gebracht door het gebruik van fossiele brandstoffen. “Dat nadeel moet je wegstrepen tegen de voordelen van biobrandstoffen”, aldus Daioglou.

Bij het onderzoek is gekeken naar de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt bij de productie en het gebruik van biobrandstoffen, waarbij rekening is gehouden met regionale verschillen. Omdat er regionale verschillen zijn, verklaart de studie ook waarom onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn verschillende uitkomsten laten zien.

Beheer
WP Admin