Premium
Vanuit de lucht is goed te zien dat het opgehoogde perceel van Noordam opdroogt. “De snelheid waarmee dat gebeurt hangt ook af van het weer. Bij droge, warme zomers zoals in 2018, 2019 en 2020 gaat de rijping van de grond sneller”, zegt Noordam. - Foto's: Mark Pasveer AlgemeenAchtergrond

Landbouwgrond ophogen met slib lijkt kansrijk

Reacties

  1. Zit de overheid met dit slib in zijn maag? Jaren geleden was het gebruik van slib als grondverbetering uit den boze wegens mogelijke vervuiling nu is het een zegen voor de boeren. Tevens vraag ik me af of het ophogen van klei op veen een blijvende oplossing is, deze verzwaring van het kleipakket zou de inklinking van het veenpakket wel eens kunnen versnellen, waardoor een laag samengeprst veen tussen boven en ondergrond komt. Wat zijn hiervan de gevolgen? Tot nu toe zijn alle proeven nog meer enkele jaren oud en geven dan ook geen uitsluitsel over lange termijn gevolgen. ik vrees dat de eventuele mileiu winst verminderde uitstoot van broeikasgassen uit het veen de drijfveer is en de eventuele negatieve gevolgen mag de boer oplossen.

Beheer
WP Admin