Onder meer diesel werd fors duurder, voor veel landbouwbedrijven een fikse kostenpost. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Landbouwbedrijven krijgen hogere kosten moeilijk doorberekend

Twee derde van de bedrijven in landbouw, bosbouw en visserij heeft moeite om hogere kosten door te berekenen. 22% zegt hogere kosten in het geheel niet te kunnen doorberekenen en 46% zegt dat maar deels te kunnen doen. Dat meldt CBS op grond van de Conjunctuurenquête Nederland.

Over alle sectoren in de economie gerekend is dit percentage lager, maar nog steeds hoog: ruim de helft kan de gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen nog steeds niet of nauwelijks doorberekenen aan zijn klanten. 6% lukt dit geheel niet. Over de hele linie inclusief landbouw zegt 4% dat het juist wel lukt om kostenstijgingen helemaal door te berekenen.

56% van alle ondernemers ziet prijsstijgingen als de meest zorgelijke ontwikkeling voor het bedrijf.

Prijsstijgingen in 2021 en 2022

Ondernemers hadden in 2021 en 2022 te maken met prijsstijgingen. Deze doorberekenen was het moeilijkst voor ondernemers in de verhuur en handel van vastgoed en in de landbouw. In deze sectoren lukt het zo’n 22% niet om gestegen kosten te compenseren door hun prijzen te verhogen.

Het lukt 55% van de vastgoedondernemers wel om een klein deel door te berekenen. Voor landbouwers is het iets lastiger, ongeveer 46% kan dit. Prijsstijgingen zijn voor meer dan de helft van de ondernemers de meest zorgwekkende ontwikkeling voor het bedrijf dit jaar, aldus CBS.

Wel winst

Toch denken zeven op de tien ondernemers vorig jaar winst te hebben gemaakt, ook in de landbouw wordt dat aantal bijna gehaald. Vooral veel bouwbedrijven vinden dat ze een goed jaar achter de rug hebben.

Coauteur: Johan Oppewal

Beheer
WP Admin