Foto: ANP AlgemeenNieuws

Landbouw rond kwetsbare natuur extensiveren

Provincies en Rijk hebben afspraken gemaakt over het versterken, verbeteren en robuuster maken van natuurgebieden.

Om dat te bereiken kan het waterpeil worden verhoogd en kan rondom stikstofgevoelige natuurgebieden een overgangsgebied worden gerealiseerd met andere, extensievere vormen van landbouw. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Hogere vergoeding voor natuurbeheer

De afspraken tussen provincies en Rijk zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Natuur dat dinsdag 8 december naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het Rijk stelt de komende tien jaar € 3 miljard beschikbaar (€ 300 miljoen per jaar) om de provincies te helpen bij de inzet voor het verbeteren van stikstofgevoelige natuur. Schouten zegt dat ze boeren, natuurbeheerders en grondeigenaren wil helpen te investeren in natuurbeheer. De vergoeding voor natuurbeheer wordt verhoogd naar 84% van de kostprijs. Dat is nu nog 75% van de kostprijs.

De versterking van de natuur hoort bij het pakket aan stikstofmaatregelen dat het kabinet in april aankondigde. Andere maatregelen moeten eraan bijdragen dat de stikstofuitstoot in industrie, verkeer en landbouw omlaag gaat.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin