AlgemeenNieuws

Landbouw en chemie hebben elkaar nodig

Den Haag – De chemische sector en de agrarische sector moeten elkaar meer opzoeken. De toenadering is nodig voor het overleven van beide sectoren in Nederland.

Dat zegt de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor Biobased Economy (WTC) in een advies dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het advies van de WTC is gericht aan de sectoren. De minister heeft het voor kennisgeving aan het parlement gestuurd, zonder zelf een oordeel te vellen.

De WTC spreekt in haar rapport over wederzijdse integratie van de agrarische sector en de chemie, gericht op de productie  van grondstoffen  in de landbouw en de verwerking daarvan in de chemische industrie. Alleen op die manier zal de vergroening van de economie  succesvol kunnen zijn, meent de commissie. Nog te veel blijft de gedachte over de vergroening van de economie steken bij de productie van biobrandstoffen of de bijstook in kolencentrales, ‘waarop in vele gevallen direct bezwaren volgen zoals het verdringen van voedingsgewassen voor de productie van biomassa’, aldus het advies. De WTC relativeert die bezwaren, maar zegt erbij dat zij niet pleit voor biomassa voor energie. “Voor chemie, inclusief farmacie, en materialen is er meer dan genoeg biomassa.”

De landbouw moet zich meer richten op  grondstoffen voor de productie van chemicaliën, plastics, geur- en smaakstoffen, en medicijnen. In sommige gevallen kunnen de grondstoffen rechtstreeks aan gewassen worden onttrokken, in andere gevallen is chemische verwerking nodig  voor de productie van groene grondstoffen.

De agrarische sector is nog vrijwel niet gericht op de chemische industrie als klant,  zegt de WTC. “Toch is de toenadering belangrijk voor het overleven van beide sectoren. Voor de chemie omdat ze langs deze weg nieuwe, vaak betere producten kan maken uit een zich steeds vernieuwende grondstoffenbron. Voor de boeren en de agro-industrie omdat ze hiermee hun afzetgebied aanzienlijk kunnen verbreden en extra inkomsten kunnen verwerven.”

Nederland heeft nog geen overtuigende keuze gemaakt voor de omslag naar een biobased economy. In de rest van Europa ziet de WTC die ontwikkelingen wel.

Beheer
WP Admin