Foto: ANP AlgemeenNieuws

Landbouw Collectief en minister nog in gesprek over stikstof

Het overleg over de oplossing voor de stikstofimpasse tussen het Landbouw Collectief en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is nog steeds gaande.

Dinsdag 3 december had het collectief een gesprek met het ministerie.

Hoewel het collectief constateert dat het nog niet is gelukt om met de minister knopen door te hakken, wordt het overleg nog wel voortgezet. Het collectief roep de minister op de daad bij het woord te voegen om de stikstofimpasse te doorbreken.

Vasthouden aan eigen plan

Het Landbouw Collectief blijft vasthouden aan het eigen plan. De minister laat het collectief in het ongewisse, zegt het collectief.

De minister houdt in elk geval vast aan de Spoedwet aanpak stikstof, die de mogelijkheid biedt om in overleg met de sector het plan van het collectief (deels) in regelgeving om te zetten.

In het overleg met de provincies is duidelijk geworden dat in de provinciale beleidsregels geen koppeling wordt gelegd tussen de stikstofimpasse en de dier- en fosfaatrechten.

Lees ook: Dier- en fosfaatrechten vallen buiten stikstofplan

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin