<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Lagere straffen voor blauwtongfraudeurs

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in de blauwtongfraudezaak in lagere straffen uitgesproken dan de rechtbank Leeuwarden in 2011 in deze zaak deed.

Een redenen van de strafverlaging is de langdurige periode waarover de hele rechtszaak heeft gelopen. De 61-jarige leidinggevende van een vee-exportbedrijf uit Dronrijp en een 68-jarige – inmiddels gepensioneerde – veearts uit Wommels kregen door het gerechtshof een werkstraf van tweehonderd uur opgelegd. Bij het niet nakomen daarvan te vervangen door een celstraf van 100 dagen. De rechtbank Leeuwarden veroordeelde vijf jaar geleden beide daders nog tot celstraffen van zes maanden.

Boete met ton verlaagd

Tegen twee medewerkers van de exporteur, een zestigjarige man uit Berlikum en een 45-jarige man uit Huins, werden werkstraffen van tweehonderd en honderdvijftig uur geëist. De rechtbank had de mannen destijds ook voorwaardelijke celstraffen opgelegd. De boete van €25.000 die de advocaat-generaal eiste tegen de BV uit Dronrijp, achtte het hof ‘passend en geboden’. Hiermee viel de boete een ton lager uit dan in 2011 opgelegd door de rechtbank.

Fraude bij export runderen

Het ging in deze zaak om fraude bij de export van runderen met het blauwtongvirus in 2007 en 2008. Vanwege dit virus hadden de dieren niet geëxporteerd mogen worden. Omdat toch te kunnen doen werd het bloed van 50 positief geteste runderen verwisseld met het bloed van dieren die het blauwtongvirus niet hadden. Op deze frauduleuze wijze werd van de Voedsel en Warenautoriteit gezondheidscertificaten verkregen voor de besmette runderen, zodat die toch uitgevoerd konden worden naar Roemenië, Rusland, Georgië, Jordanië en Slowakije.

Beheer
WP Admin